Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat PEFC w rękach dolnośląskich leśników

RDLP we Wrocławiu potwierdziła prawo do posługiwania się certyfikatem PEFC na kolejne 3 lata. Od roku 2012 po raz trzeci organizacja PEFC poświadczyła, że dolnośląska dyrekcja i jej nadleśnictwa zarządzają lasami zgodnie z zawartymi w normie krajowej PEFC wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

25 kwietnia 2018 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała międzynarodowy certyfikat PL PEFC-18/0708, ważny od 27.04.2018 do 26.04.2021r.  Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie Dolnego Śląska. W drugiej połowie kwietnia 2018 r. w biurze RDLP i podległych nadleśnictwach został przeprowadzony wznawiający audyt certyfikacyjny. Audyt wykonała, wyłoniona w przetargu, firma SGS Polska. Audytorzy firmy SGS potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej prze jednostki organizacyjne RDLP we Wrocławiu z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.