Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa narada naczelników ds. infrastruktury leśnej

W dniach 21-23.05.2019 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w miejscowości Stara Morawa (Nadleśnictwo Lądek Zdrój) odbyła się narada robocza naczelników wydziałów infrastruktury leśnej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

W naradzie  uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych Bogusław Piątek, Główny Inspektor Lasów Państwowych Artur Malowaniec,  Dyrektor Paweł Górski oraz Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Artur Dyrcz z RDLP we Wrocławiu oraz  Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Jan Chilarski. Obecni byli również naczelnicy wydziałów, pracownicy właściwi do  spraw zasobów mieszkaniowych, inwestycji kubaturowych oraz środków transportowych, łącznie 71 osób.

Część merytoryczną naradę prowadził Piotr Młynarczyk, Naczelnik Infrastruktury w DGLP Warszawa. Przedyskutowano bieżące zagadnienia dotyczące utrzymania i rozwoju infrastruktury leśnej. W trakcie wyjazdu terenowego m.in. zaprezentowano podwójną samodzielną kancelarię leśnictw  Nowa Morawa i Bolesławów na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój (wybudowaną w roku 2016), rezerwat Wodospad Wilczki w Międzygórzu po przeprowadzonej siłami Nadleśnictwa Międzylesie w latach 2017-2018 rewitalizacji infrastruktury służącej jego turystycznemu udostepnieniu oraz wspólne przedsięwzięcie ze starostwem Kłodzkim polegające na stabilizacji skarpy i przebudowie drogi w sąsiedztwie wodospadu.

Podczas narady pożegnano 3 odchodzących na emeryturę naczelników wydziałów infrastruktury leśnej w Szczecinku, Krośnie i Krakowie. Doceniając wieloletni wkład pracy oraz osobiste zaangażowanie naczelnika wydziału infrastruktury leśnej RDLP we Wrocławiu Bogusława Nogi kierownictwo LP wyróżniło naczelnika, nadając mu Kordelas Leśnika Polskiego.