Lista aktualności Lista aktualności

Nowe miejsca postoju pojazdów

Nadleśnictwo Przemków udostępniło nowe miejsca postoju pojazdów

W Leśnictwach Kozłów, Piotrowice i Nowy Dwór Nadleśnictwo Przemków utworzyło nowe miejsca postoju pojazdów. W Leśnictwie Przemków zmodernizowano istniejące już miejsce postoju. Każdy z nowo utworzonych leśnych parkingów może pomieścić dziesięć samochodów osobowych.

Nadleśnictwo ma nadzieję, że miejsca postojowe staną się punktami, w których osoby goszczące w Borach Dolnośląskich będą mogły bezpiecznie pozostawić swoje pojazdy, a następnie korzystać z otaczających lasów na rowerach lub pieszo.

Miejsca postojowe powstały w ramach projektu „Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019” dofinansowanego w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na udostępnionej mapie wskazano kolorem pomarańczowym lokalizację miejsc postojowych.