Lista aktualności Lista aktualności

Narada łowiecka

22 października odbyła się w Czeszowie doroczna narada łowiecka, w której wzięli udział pracownicy nadleśnictw, biura RDLP we Wrocławiu, przedstawiciele służb weterynaryjnych i RDLP w Lublinie. Tegoroczne spotkanie zostało w znacznej mierze zdominowane tematem szerzącego się afrykańskiego pomoru świń i zagrożeniami, które choroba ze sobą niesie.

Naradę otworzył Dyrektor Paweł Górski, zwracając uwagę na rosnące zagrożenie afrykańskim pomorem świń i ogromną wagę podjęcia działań przygotowawczych. Bezpośrednia sprzedaż dziczyzny oraz przygotowana do tego odpowiednia infrastruktura, według dyrektora,  mogłyby również zostać wykorzystana  przy  walce z ASF oraz jego skutkami. Ponadto, poruszony został temat palącej potrzeby promocji łowiectwa, zwłaszcza w dobie kryzysu wizerunkowego, z jakim aktualnie środowisko myśliwych się zmaga.

Kierownik zespołu ds. łowiectwa w RDLP we Wrocławiu, Adam Dziubacki, omówił  zmiany w ustawie prawo łowieckie oraz przedmiotowe rozporządzenia. Przedstawiona została także analiza gospodarki łowieckiej na terenie RDLP we Wrocławiu w sezonie 2017/2018, oraz jej wyniki finansowe.

Na zaproszenie RDLP we Wrocławiu, Maciej Wójcik, pracownik zespołu ds. łowiectwa  RDLP w Lublinie, wygłosił prelekcję dotyczącą afrykańskiego pomoru świń. Tamtejsza dyrekcja zmaga się z ASF-em od 2016 roku i posiada już duże doświadczenia dotyczące zarówno działań przygotowawczych, praktycznej walki z chorobą oraz egzekucji aktów prawnych regulujących działania z nią związane.

Temat ASF został także omówiony ze strony weterynaryjnej - prelegentki z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego – dr Joanna Otachel-Hawranek oraz dr Katarzyna Bajorek wygłosiły referaty w  sprawie procedur dotyczących działań zapobiegających szerzeniu się pomoru oraz przepisów regulujących zagadnienia związane z rozpoczęciem sprzedaży bezpośredniej dziczyzny przy ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.