Lista aktualności Lista aktualności

Nowoczesne Kancelarie w Nadleśnictwie Oława

Dzień 12 marca 2019r., był dla Nadleśnictwa Oława dniem szczególnym, ponieważ odbyła się  uroczystość otwarcia nowoczesnych i wyczekiwanych przez leśniczych budynków kancelarii leśnictw w miejscowościach Bystrzyca oraz Miłocice. W uroczystości tej oprócz reprezentacji Nadleśnictwa Oława z Nadleśniczym Tomaszem Dziergasem, uczestniczyli również zaproszeni goście, tj. Pan Paweł Górski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wraz z gronem leśników z RDLP we Wrocławiu, przedstawiciele władz samorządowych: Starosta oławski, Wójt Gminy Oława i Burmistrzowie z Oławy i Jelcza-Laskowic oraz Komendanci Komend Powiatowych Policji oraz Straży Pożarnej w Oławie, jak również projektant i wykonawca inwestycji. Obiekty poświęcił ks. Dariusz Janiak z parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach. W budynku w Bystrzycy znajdują się kancelarie trzech leśnictw: Oławy, Janikowa i leśnictwa szkółkarskiego, natomiast w Miłociach leśnictwa Miłocice i Łaziszki. Jesteśmy przekonani, że nowe kancelarie zostaną dobrze przyjęte przez okolicznych mieszkańców, jak również odwiedzających nasze lasy gości.