Lista aktualności Lista aktualności

Poświadczenia dla najaktywniejszych przedsiębiorstw, kupujących jednostki dwutlenku węgla, zostały rozdane w czasie uroczystości otwarcia Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu

W dniu 23 października b.r. delegacja pracowników z Nadleśnictwa Milicz oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu uczestniczyła w uroczystym otwarciu Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Wśród wielu wydarzeń tego dnia było rozdanie poświadczeń nabycia jednostek dwutlenku węgla dla najaktywniejszych uczestników aukcji internetowej sprzedaży JDW, prowadzonej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Laureatami aukcji były takie przedsiębiorstwa, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Budimex S.A., LOTOS S.A., czy ENERGA S.A.

W całym przedsięwzięciu, prowadzonym przez Lasy Państwowe, istotą jest propagowanie działań ekologicznych oraz zwrócenie uwagi na niezwykłą rolę lasów w pochłanianiu CO2 . Uzyskane z aukcji pieniądze, zgodnie ze wskazaniami kupujących przedsiębiorstw, zasilą przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i edukacji ekologicznej.

Leśne Gospodarstwa Węglowe mają w swym zamierzeniu, na 12 tys. ha, w 23 nadleśnictwach, pochłonąć w ciągu 30 lat dodatkowo ok. 1 mln ton CO2 . Ma to nastąpić w wyniku prowadzonych tam działań gospodarczych, podnoszących produkcyjność drzewostanów, a tym samym zwiększających absorbcję gazu cieplarnianego. Z gospodarstwami tymi wiążą się badania naukowe, zmierzające do ustalenia poziomu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy środkowoeuropejskie, a także zweryfikowania stosowanych w świecie modeli obliczania bilansu węgla w odniesieniu do lasów  i przystosowania ich do specyfiki klimatu i biocenoz leśnych środkowej Europy.

Na Targach, ponadto, mieliśmy okazję obejrzeć sprzęt związany z ekologią, m.in. nabyte przez nas auta elektryczne, a także elektryczne skutery i motocykle. Dowiedzieliśmy się, że są plany dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych.