Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy chronionego jarzęba brekinię

Trwają prace związane z sadzeniem jarzębu brekinii – gatunku pod ochroną ścisłą. Odbywają się one w ramach zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Brekinia swoim zasięgiem obejmuje jedynie część zachodnią Polski. Na Dolnym Śląsku znaliśmy dotychczas lokalizację ok. 700 drzew tego gatunku.

Nasadzenia prowadzone są w nadleśnictwach: Milicz, Lwówek Śląski, Świeradów, Świętoszów, Wałbrzych i Złotoryja. W środowisku leśnym przybędzie dzięki tym działaniom 9 250 młodych brzęków.

Prace związane z nasadzeniami rozpoczęto w zeszłym roku wykonując zabiegi przygotowawcze, zwane w języku specjalistycznym melioracjami agrotechnicznymi i wyprzedzającym przygotowaniem gleby. Wiosną nadszedł czas na samo sadzenie. Z uwagi na wielką atrakcyjność brekinii dla zwierzyny nasadzenia musimy poprzedzić zabezpieczeniem powierzchni (poprzez ich ogrodzenie specjalnie do tego celu przystosowaną siatką leśną). Taka technologia zapewni najbardziej sprzyjające warunki hodowlane dla sadzonek.

Wiosną uzyskano niezbędne pozwolenia na wprowadzenie brekinii do środowiska. Oczekujemy jedynie na zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na nasadzenia w rezerwacie przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”.

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska zaowocuje zwiększeniem udziału brekinii w środowisku. Na razie są to młode sadzonki, po pierwszym sezonie wegetacyjnym. W sprzyjających warunkach, jakie ma zapewnić wspólny projekt, jarząb będzie szybko przyrastał, dystansując wzrostem niebezpieczne dla niego rośliny zielne.

Realizowane zadanie ma w przyszłości zapewnić stworzenie bazy naturalnego rozprzestrzeniania się brekinii, przede wszystkim poprzez tzw. zoochorię. W praktyce oznacza to roznoszenie nasion brzęka przez ptaki, dla których jego owoce są bardzo atrakcyjnym pokarmem. Wielkość powierzchni jest tak ustalona, aby stworzyć najbardziej odpowiednie warunki do owocowania, gdyż jest to gatunek wyjątkowo wymagający światła (bez którego wydanie owoców jest niemożliwe lub bardzo ograniczone).

Zgodnie z literaturą w przygotowanym ten sposób środowisku możemy spodziewać się urokliwie kwitnących drzew już za kilkanaście lat - bo tyle potrzeba czasu do uzyskania zdolności obradzania nasion. Będzie to również moment radości ptaków, które otrzymają apetyczne źródło doskonałego pokarmu. Nas – ludzi – już wkrótce w okresach jesiennych będą cieszyły przepięknie przebarwione na żywo – czerwono kępy młodych jarzębów.