Lista aktualności Lista aktualności

Sympozjum leśników i drzewiarzy

Tegoroczne, trzecie już sympozjum poświęcone tematyce leśno-drzewnej, zatytułowane „Współczesne wyzwania leśnictwa i drzewnictwa”, odbyło się 25 września br. pod patronatem Dyrektora RDLP we Wrocławiu Pawła Górskiego.

Otwierając obrady Dyrektor Paweł Górski podkreślił wagę dobrej współpracy w sektorze leśno-drzewnym oraz uwypuklił jak duży wkład w PKB wnoszą firmy przerabiające drewno. Po powitaniu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata nauki, sektora drzewnego, dziennikarze i leśnicy, uczestnicy wysłuchali referatów według następującej kolejności:

  • Dr hab. Krzysztof Adamowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Problemy rynku surowca drzewnego w kontekście realizacji społecznych, ekologicznych i gospodarczych funkcji lasu.”
  • Dr hab. Tomasz Jelonek oraz dr hab. Krzysztof Adamowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Problem jakości surowca drzewnego produkowanego w drzewostanach wzrastających na gruntach porolnych"
  • Marek Głaz (Dyrektor ds. Zakupów Drewna - Kronospan) - "Przyszłość recyclingu w Polsce" 
  • Marcin Zboroń (Dyrektor ds. rozwoju – Steico) – „Wykorzystanie krajowego surowca w realizacji programu Polskie Domy Drewniane w Lasach Państwowych”
  • Jarosław Góral (Kierownik Zespołu Ochrony Lasu)– „Zagrożenia biotyczne wpływające na stan sanitarny lasów Dolnego Śląska”
  • Robert Szlachetka (Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP we Wrocławiu) – „Zmiana układu grup handlowo – gatunkowych w ofercie sprzedaży RDLP Wrocław w latach 2014-2018”

 

Zwieńczeniem sympozjum była dyskusja w której głos zabrali:

 

  • Profesor Wojciech Grodzki, akcentujący potrzebę współdziałania w zakresie ograniczenia rozwoju populacji kornika drukarza i innych szkodników.
  • Panowie Marek Głaz oraz Jędrzej Kasprzak oceniający sytuację na rynku drewna średniowymiarowego.

Spotkanie, które odbyło się w Sali Browaru PROST, było także okazją do rozmów kuluarowych, wymiany opinii i wzajemnego poznania osób reprezentujących firmy naszego sektora.