Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z ochrony przyrody

W dniu 24 kwietnia w siedzibie RDLP we Wrocławiu odbyło się szkolenie z ochrony przyrody dla pracowników działów technicznych nadleśnictw naszego regionu, przeprowadzone przez pracowników Wydziału Ochrony Lasu .

Konieczność cyklicznego organizowania tego typu szkoleń wynika nie tylko z potrzeby uzupełnienia wiedzy nowych osób zajmujących się tym zakresem, ale przede wszystkim z częstych zmian prawa skutkujących zwiększającym się coraz bardziej na przestrzeni ostatnich lat zakresem obowiązków spoczywających na Lasach Państwowych.

Na szkoleniu omówione zostało obowiązujące od tego roku Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2408). Poza tym zostały przypomniane wymogi proceduralne usuwania drzew zagrażających objętych różnymi formami ochrony przyrod oraz zasady prowadzenia pozostałych prac w strefach ochrony gatunkowej oraz rezerwatach przyrody. Omówiona została także obowiązująca sprawozdawczość oraz aktualne problemy ochrony przyrody wynikające z certyfikacji FSC i PEFC.

Jednym z wniosków z dyskusji podsumowującej spotkanie była potrzeba wsparcia osób prowadzących zakres ochrony przyrody ze względu na konieczność koordynacji działań stanowiących obowiązek wielu stanowisk, w tym służby terenowej.