Lista aktualności Lista aktualności

Uroczyste otwarcie wystawy

W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie RDLP we Wrocławiu uroczyście udostępniono zwiedzającym wystawę „Lasy w Niepodległej Polsce” – przygotowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ekspozycja „Lasy w Niepodległej Polsce” prezentowana jest w Sali Konferencyjnej RDLP we Wrocławiu w dniach 8-18 maja 2018 r. Jest ona jednym z wydarzeń przygotowanych przez dolnośląskich leśników na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wystawę zadedykowano wszystkim „ludziom lasu” którzy na przestrzeni ostatnich 100 lat swoim zaangażowaniem w walkę o niepodległość, o ojczysta przyrodę i dobro naszych borów i kniei sprawili, że polskie lasy są dziś jednymi z najpiękniejszych w Europie. Ekspozycja w sposób syntetyczny przedstawia wydarzenia z historii leśnictwa na tle historii Polski. Składa się z siedmiu działów:

  1. Czas Rozbiorów Polski (1772-1918) – rys historyczny przed odzyskaniem niepodległości

Historia Lasów Państwowych jest ściśle związana z historią odzyskania przez Polskę niepodległości, lecz lasy od zawsze stanowiły niezaprzeczalną wartość każdego narodu.

Okres zaborów to czas systematycznego niszczenia polskich lasów. Mimo tego wybitni polscy leśnicy podejmowali próbę ich obrony.

  1. Okres międzywojenny  ( 1918-1939)  - pierwsza część historii w lasów w niepodległej      

Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Czas wojny nadwyrężył silnie polskie lasy. 30 grudnia 1924 roku wszedł w życie dekret Prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego o statucie przedsiębiorstwa „Polskie Lasy Państwowe”. Pierwszym jego dyrektorem został Adam Loret.

  1. Czas II wojny światowej (1939 -1945) - druga część historii w lasów w niepodległej

1 września 1939 r. o godz. 4.40 rozpoczęła się II wojna światowa, a 17 września Polska została zaatakowana przez Związek sowiecki. I tak po 21 latach spokoju polskie lasy ponownie  stały się areną walk, a leśniczówki schronieniem dla partyzantów. Leśnicy brali czynny udział w działaniach wojennych. Wielu z nich wraz z rodzinami zginęło w Wołyniu, Katyniu, obozach koncentracyjnych, łagrach i więzieniach. Ogromne straty w wyniku działań wojennych odniósł też sam las. Dane szacunkowe z tego okresu mówią o zsyłce ponad 100 tys. leśników i ich rodzin. W tym czasie leśnicy aktywnie działali w różnych organizacjach zbrojnych. Lasy, leśniczówki i gajówki stały się miejscem szkoleń i spotkań, punktami łączności i magazynami sprzętu wojskowego.

  1. Czasy PRL (1945-1989) - trzecia część historii w lasów w niepodległej

28 lutego 1945 r utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, a w nim Ministerstwo Lasów. Nadszedł czas na szacowanie strat. Dla lasów były one ogromne.  Zginęło wielu wykształconych i  doświadczonych leśników. Sytuacji nie poprawiła ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym z 20 grudnia 1949 r. Stosowany wówczas system  nakazowo-rozdzielczy też nie poprawił kondycji polskich lasów. Plusem była jednak prowadzona na szeroką skalę akcja sadzenia lasu i oparcie gospodarki leśnej na prawach przyrodniczych.

  1. Transformacja  (1989-1991) - czwarta część historii w lasów w niepodległej

Po raz kolejny podstawowym zagadnieniem w historii Polski było rozwiązanie problemów gospodarczych i przyrodniczych.  Lasy i leśnictwo musiały się dostosować do nowych zmieniających się warunków. Ukoronowaniem tej transformacji dla polskiego leśnictwa stała się Ustawa o lasach z 28 września 1991r.

  1. Okres III RP  (1991-2018) - piąta część historii w lasów w niepodległej

Obywatelska Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru zasobów strategicznych kraju z 2001 r., powołanie leśnych kompleksów promocyjnych, wstąpienie Polski w struktury UE,  a także doświadczenie wielu pokoleń leśników  są dziś podstawą do formułowania zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i tworzenia Narodowych Programów Leśnych.

  1. Historia munduru leśnego – ostatnia część wystawy przedstawia niezwykle barwną historię munduru leśnego od 1819 r. do 1929 r.  Ponadto w tej części wystawy znajdą się eksponaty przedstawiające mundury do dnia dzisiejszego.

 

Wystawę przygotowało Nadleśnictwo Żmigród pod patronatem Dyrektora RDLP we Wrocławiu. Wystaw będzie prezentowana zwiedzającym podczas różnorodnych wydarzeń organizowanych w 2018 roku przez dolnośląskich leśników, a od 1 września stanie się stałym elementem Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Żmigród i prowadzonych zajęć edukacyjnych.

Wystawa „Lasy w Niepodległej Polsce” czynna jest w dniach 9 – 18 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w Sali Konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90 we Wrocławiu. Wstęp bezpłatny.

 

Wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy serdecznie zapraszamy!