Lista aktualności Lista aktualności

WFOŚiGW we Wrocławiu uruchamia program ratowania pszczół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nowy program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku, który dofinansuje kwotą 3 milionów złotych.

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się konferencja prasowa w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu, w której współuczestniczył Arkadiusz Wojciechowicz, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Konferencja poświęcona była tematyce ratowania pszczół.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu dofinansowania zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego". Celem programu jest ochrona pszczołowatych, w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym i dzikich rojów w systemie bartnym oraz odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla pszczołowatych.

Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 08 października 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podczas konferencji zachęcał do korzystania  z dofinansowania i do składania wniosków w ramach Programu OCHRONA PSZCZÓŁ .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 3 miliony złotych na nowy program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku. Te pożyteczne owady na całym świecie, także w Polsce masowo wymierają. Przyczynami tego niebezpiecznego zjawiska jest m.in. nadmierne stosowanie pestycydów w rolnictwie i  niszczenie łąk oraz nieużytków, które są miejscami do życia pszczół. - Pszczoły podtrzymują życie na Ziemi dzięki zapylaniu roślin. Bez działalności tych owadów nie istniałoby wiele roślin w naszym środowisku - mówił Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Nawet do 90 proc. roślin w naszej strefie klimatycznej to gatunki owadopylne. Wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu będzie udzielane m.in. na zakup uli z wyposażeniem, poidła dla pszczół, wyposażenie pracowni pszczelarskich, koszty zakupu leków i paszy oraz na zakładanie kłód bartnych. Te ostatnie to fragmenty pnia drzewa z wydrążoną dziuplą, zamocowane na drzewach. Kłody będą schronieniem dla dziko żyjących gatunków pszczół. Pieniądze z Funduszu umożliwią także zakładanie łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych. - Na łąkach zostaną posadzone sadzonki drzew i krzewów miododajnych: lip, klonów, wierzb i leszczyny – powiedział Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Program będzie realizowany w latach 2018-2020. Z programu będą mogły skorzystać samorządy, Lasy Państwowe, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Program "Bartnicy Sudetów"

WFOŚiGW we Wrocławiu oprócz nowej akcji pszczelej wspiera także realizację zadania "Bartnicy Sudetów", na które wypłacił dotację w wysokości około 2,3 miliona złotych. Wartość całkowita projektu Nadleśnictwa Międzylesie wynosi ponad 3,3 miliona złotych. - Dzięki pomocy finansowej z WFOŚiGW we Wrocławiu leśnicy wykonali dla dziko żyjących pszczół już 800 kłód bartnych ze świerkowych, wydrążonych pni – powiedział Arkadiusz Wojciechowicz, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Już 700 tych leśnych uli zostało zawieszonych na drzewach. Do pięciu kłód wprowadziły się pszczoły. - Program zakłada produkcję i montaż w sumie 1000 kłód bartnych rozmieszczonych w 11 leśnictwach na obszarze ponad 10 tys. ha i ich monitoring w okresie 6 lat – poinformował Dariusz Jesionowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie.

Na zakończenie konferencji prasowej Konrada Zaremba, koordynator projektu Bartnicy Sudetów z Nadleśnictwa Międzylesie zaprezentował zgromadzonym jedną z kłód bartnych, które Nadleśnictwo Międzylesie przygotowuje i rozmieszcza w lasach Nadleśnictwa Międzylesie w Kotlinie Kłodzkiej.