Asset Publisher Asset Publisher

Krajowa Narada Łowiecka 2017

W dniach 17-19 października 2017 r. w Czeszowie k. Zawoni odbyła się Krajowa Narada Łowiecka.

Krajową Naradę Łowiecką Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych co roku przeprowadza na terenie innej RDLP. W tym roku to właśnie wrocławska RDLP miała przyjemność organizacyjnie wspierać   GDLP w tym przedsięwzięciu.

W naradzie Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentowali: Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Andrzej Borowski, Główny Łowczy Lasów Państwowych Jan Błaszczyk, Magdalena Konsencjusz-Białowąs oraz Bogdan Balik.  Oprócz specjalistów ds. łowiectwa RDLP z całego kraju w naradzie wzięli także udział emeryci, prelegenci oraz zaproszeni goście.

Po oficjalnym otwarciu narady przez Dyrektora Andrzeja Borowskiego wszystkich przybyłych powitał Dyrektor RDLP we Wrocławiu Adam Płaksej, który w krótkim wystąpieniu przybliżył uczestnikom ogólną charakterystykę RDLP we Wrocławiu oraz przedstawił zarys tutejszej  gospodarki łowieckiej i leśnej.

Uczestnicy narady wysłuchali także wystąpienia wideo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Dyrektor Tomaszewski omówił bieżące dla łowiectwa kwestie: integralności gospodarki łowieckiej i leśnej, zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, zmian legislacyjnych dot. szacowania szkód oraz potrzeb poprawy wizerunku łowiectwa poprzez standaryzację urządzeń łowieckich.

Kolejne punkty narady dotyczyły zróżnicowanych zagadnień, takich jak: szerokiej analizy gospodarki łowieckiej w Lasach Państwowych w sezonie 2016-2017, aktualnej sytuacji w zakresie zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świn oraz realizacji przedsięwzięć wspólnych z dofinansowaniem ze środków związanych z Funduszem Leśnym. Pracownicy Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego w Bedoniu, przedstawili uczestnikom narady uwarunkowania prawne lokalizacji, budowy i użytkowania urządzeń łowieckich, natomiast profesor  Bogusław Bobek przybliżył konstrukcję Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na przykładzie RDLP we Wrocławiu, a także omówił wpływ grodzeń odnowień leśnych na poziom szkód łowieckich w drzewostanach.  

Ostatnim, ale jakże interesującym punktem pierwszego dnia narady, była prelekcja dotycząca programu restytucji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich, który z sukcesem przeprowadza Janusz Kobielski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów wraz z Dorotą Mertą z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie.

Drugi dzień narady rozpoczął się pokazem pojazdów dedykowanych gospodarce łowieckiej, po którym uczestnicy narady uczestniczyli w dniu terenowym przygotowanym przez tutejszą Dyrekcję.  

Ostatni dzień narady zdominowany był tematyką legislacyjną. Zmiany rozporządzeń, propozycje rozwiązań problematyki odszkodowań łowieckich oraz inne kwestie przedstawił reprezentant Ministerstwa Środowiska – Rafał Nowicki. Po  wyczerpującej dyskusji na bieżące tematy z zakresu gospodarki łowieckiej narada została zakończona.