Asset Publisher Asset Publisher

Dolnośląscy leśnicy na pikniku „Po stronie natury”

Leśnicy z nadleśnictw Milicz, Żmigród oraz Śnieżka spotkali się w weekend 13-14 maja na wrocławskim Placu Solnym ze społeczeństwem Wrocławia. W ramach pikniku rodzinnego „Po stronie natury” na specjalnie przygotowanych stoiskach edukacyjnych rozmawiano o znaczeniu lasów i leśnictwa oraz o roli naszych zasobów leśnych w obiegu wody.

W ramach pikniku na stoisku Lasów Państwowych zaprezentowano cieszący się wielkim zainteresowaniem program edukacyjny oraz rozdano uczestnikom pikniku, w zamian za dostarczone plastikowe butelki, 2 000 sztuk sadzonek świerka i jodły ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Śnieżka.

W spotkaniach z uczestnikami pikniku leśnicy prezentowanych doświadczenia tłumaczące mechanizmy cyrkulacji wody w drzewach, obrazujące zdolności sorpcyjne gleb i roślin (np. mchów), transport wody w górę drzewa oraz znaczenie lasów jako miejsca akumulacji wody.

„Po Stronie Natury" to ogólnopolski program, którego celem jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków, dbania o przyrodę, a w szczególności zachęcanie do odpowiedzialnego korzystania z natury. Co roku w ramach programu przeprowadzane są nasadzenia drzew i rewitalizacja szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim, a także liczne akcje edukacyjne dotyczące roli drzew w przyrodzie oraz zachowań proekologicznych.

Organizatorem „Po Stronie Natury" jest Żywiec Zdrój. W tym roku 9. edycję programu wspierają: PGL Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a także Fundacja ARKA.