Asset Publisher Asset Publisher

Projekt „Pachnica i pies” zakończony.

W dniach 5 i 6 grudnia odbyła się w Nadleśnictwie Żmigród konferencja pn.” „Pies jako narzędzie wspierania decyzji w leśnictwie”

Pierwszego dnia przybyłych gości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród Paweł Górski, który przekazał prowadzenie dalszej części konferencji Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody GDLP Jolancie Błasiak oraz Zastępcy Dyrektora RDLP we Wrocławiu Arkadiuszowi Wojciechowiczowi.

Konferencja podsumowała trwający trzy lata projekt pn.: ”Ustawiczny monitoring drzew pod kątem występowania chronionych gatunków saproksylicznych przy pomocy specjalnie ułożonych psów – dotyczy gatunku pachnica dębowa”.

Założeniem projektu było wytresowanie 5 psów do wykrywania pachnicy w drzewostanach.

Przypomnijmy w skrócie jak do tego doszło:

Rok 2015 – Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych RDLP we Wrocławiu Wojciech Mazur przedstawił pomysł Nadleśniczemu Nadleśnictwa Żmigród Marcinowi Majewskiemu. Pomysł zyskał aprobatę i przystąpiono do jego realizacji. Powstała wiata oraz uzyskano wszelkie możliwe pozwolenia na założenie hodowli.

Rok 2016 – upłynął na weryfikacji psów i na ich szkoleniu. Zakończył się certyfikowaniem 4 psów wyszkolonych do poszukiwania pachnicy.

Rok 2017 – to przede wszystkim doskonalenie umiejętności psów w ich pracy z feromonem i imago owada.

Kiedy tak to sie przedstawia wydaje się to całkiem proste, ale w trakcie trwania projektu napotkano na wiele trudności, których wcześniej nie przewidywano.

Pierwszym problemem na jaki się natknięto było wytypowanie psich kandydatów. Kolejnym - budowa wiaty do hodowli pachnicy – jak zbudować coś czego jeszcze nikt nie budował? Okazało się też, że pachnica ma „wrogów” – mrówki, grzyby, pasożyty, które atakowały hodowlę.

Można byłoby jeszcze długo wymieniać napotkane trudności, ale przecież każdy kto kiedykolwiek realizował innowacyjny projekt wie, że założenia swoją drogą, a realizacja swoją.

Udało się jednak dotrzeć do końca  i to nawet z sukcesem.

Osiągnięciami projektu postanowiono sie podzielić z uczestnikami konferencji. Gosci konferencji starano się zainteresować tym co udało się osiągnąć w ciągu tych trzech lat pracy nad projektem.

W trakcie trwania konferencji podjęto się również odpowiedzi na pytania czy takie działania mają sens? A jeśli tak to w jakim zakresie?

Prezentacja Naczelnik Jolanty Błasiak pn.: „Rola ochrony przyrody w prowadzeniu gospodarki leśnej” jasno udowodniła, że wszelkie nieinwazyjne działania mogące wspomóc leśników w pracach nad ochroną przyrody bez szkody dla zrównoważonej gospodarki leśnej, mają nie tylko sens, ale są również bardzo potrzebne. Zrealizowany przez Nadleśnictwo projekt zdecydowanie się do takich nieinwazyjnych działań zalicza.

Kolejne referaty (patrz niżej)  udowodniły że pies jako „narzędzie” wspomagania decyzji jest wykorzystywany już od wielu lat na różnych płaszczyznach działań człowieka, a zakończony właśnie projekt jest tylko potwierdzeniem tego faktu. Wszyscy obecni zgodnie potwierdzili, że projekt choć początkowo wydawał się dość kontrowersyjny, to w efekcie okazał się bardzo interesujący i warto go kontynuować.

Atrakcją pierwszego dnia konferencji były niewątpliwie pokazy posłuszeństwa psów i ich pracy z feromonem.

Drugi dzień konferencji to głównie zajęcia w terenie.

W drodze do Centrum Edukacji Nadleśnictwa Żmigród uczestnicy zwiedzili rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” i „Stawy Milickie”, a wycieczkę zakończyli w Zespole Pałacowo- Parkowym w Żmigrodzie. Pogoda na wycieczki była niestety mało sprzyjająca, nie pokrzyżowało to jednak szyków. Wszyscy choć trochę przemarznięci to jednak zadowoleni dotarli na miejsce.

W Centrum uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze „sprawczynią całego zamieszania” - Pachnicą. Dowiedzieli się też skąd wzięła się nazwa owada. Każdy z nich osobiście mógł powąchać jak pachnie. Na zakończenie naszym gościom sprawiliśmy niespodziankę. Z okazji 6 grudnia każdy z uczestników wykonał własnoręcznie stroik świąteczny, który zabrał ze sobą do domu.

 

[1] ” Wykorzystanie psów w użytkowaniu ubocznym lasu na przykładzie psów wyszukujących trufle” prof. dr hab. Dorota Hilszczańska Zakład Ekologii Lasu IBL;

„Siedlisko pachnicy a grzyby” Prof. Piotr Łakomy Katedra Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; „Wykorzystanie psów w leśnictwie i łowiectwie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ we Wrocławiu - Jacek Seniów;

„Dziupla siedliskiem życia owadów”. Radosław Plewa i Tomasz Jaworski Zakład Ochrony Lasu IBL;

„Rola psów w życiu i gospodarce człowieka” -  pani Beata Banaszak: Koordynator szkolenia psów w projekcie; opiekun psa oraz pan Michał Szelc: Krajowy Specjalista Komendy Głównej PSP d/s wykorzystania psów w działaniach ratowniczych; międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Prób Pracy FCI i przewodnik psa ratowniczego.

„Rola przewodnika i sposoby układania psów do wyszukiwania owadów – trudności i osiągnięcia na podstawie realizowanego projektu Ustawiczny monitoring drzew pod kątem występowania chronionych gatunków Saproksylicznych przy pomocy specjalnie ułożonych psów – dotyczy gatunku pachnica dębowa” -  pani Beata Banaszak: Koordynator szkolenia psów w projekcie; opiekun psa oraz pan Michał Szelc: Krajowy Specjalista Komendy Głównej PSP d/s wykorzystania psów w działaniach ratowniczych; międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Prób Pracy FCI i przewodnik psa ratowniczego.

„Odpowiedzialność leśników za utrzymanie w dobrym stanie zachowania niektórych gatunków saproksylicznych na przykładzie województwa Dolnośląskiego” - Wojciech Mazur  Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP we Wrocławiu