Asset Publisher Asset Publisher

Regionalny Dzień Leśnika

Pracownicy jednostek RDLP we Wrocławiu spotkali się w Krzeszowie na uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowanych w ramach Regionalnego Dnia Leśnika oraz VII Dolnośląskiej Pielgrzymki Leśników.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Nadleśnictwo Kamienna Góra przyjęło na swoim terenie koleżanki i kolegów leśników z pozostałych jednostek RDLP we Wrocławiu. Wszyscy przybyli do Krzeszowa leśnicy i ich rodziny uczestniczyli w dorocznej VII Dolnośląskiej Pielgrzymce Leśników. Tym razem celem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Uroczysta Msza Święta w krzeszowskim Sanktuarium miała szczególną, „leśną” oprawę. Nadleśnictwa wystawiły swoje poczty sztandarowe, a o oprawę muzyczną mszy zadbał Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. W oprawę liturgiczną mszy świętej aktywnie włączyli się leśnicy, którzy m.in. czytali Pismo Święte oraz złożyli dary ofiarne na ołtarzu.

Po zakończonej mszy, w ramach obchodów 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Mauzoleum Piastów Świdnickich pod sarkofagiem Bolka II Świdnickiego dyrektor Adam Płaksej oraz zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

Na pamiątkę uroczystości w Krzeszowie, w ramach podjętej przez dolnośląskich leśników akcji posadzenia na Dolnym Śląsku 100 dębów na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości dyrektor Adam Płaksej oraz zgromadzeni goście posadzili na dziedzińcu Sanktuarium setnego, „dyrekcyjnego” dęba.

Kulminacją obchodów Regionalnego Dnia Leśnika w Krzeszowie było spotkanie dyrektora RDLP we Wrocławiu Adama Płakseja z przybyłymi do Krzeszowa emerytami i pracownikami jednostek naszej dyrekcji oraz ich rodzinami. Przemawiając do zgromadzonych dyrektor powiedział:

Sto lat temu, po 123 latach zaborów odrodziła się Niepodległa Polska. Tą ważną dla całego narodu polskiego rocznicę obchodzimy dziś z wielką radością, ale też z głęboką refleksją nad przebytą, niełatwą drogą, którą przyszło pokonać Rzeczypospolitej od pamiętnego 11 listopada 1918 r.

Odradzająca się w 1918 r. Rzeczpospolita nie powstała z woli zwycięskich państw, dzielących Europę i Świat w Wersalu, ale dzięki walce wielu pokoleń Polaków, w tym leśników”.

Nawiązując do spotkania dolnośląskich leśników w Krzeszowie dyrektor Płaksej zauważył:

„ Spotykamy się dziś tu, w miejscu obecności Polski od chwili jej powstania w X w. W wyniku politycznych rozgrywek utraciliśmy na kilkaset lat władanie tymi ziemiami. My leśnicy bez mała 30 lat później niż Odrodzona w 1918 roku Polska przejęliśmy gospodarkę leśną na Dolnym Śląsku. Przyjęta po wojnie scheda była w bardzo złym stanie i naprawa wymagała ogromnego wysiłku kilku pokoleń leśników, aby sytuacja uległa diametralnej poprawie.

Dziś możemy się szczycić naszymi osiągnięciami. Jesteśmy dumni z wyników naszej pracy. Bo w tej pracy wykorzystujemy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też wkładamy w nią nasze serca, żywiąc świadomość służby dla społeczeństwa”.

Regionalne Święto Leśnika rokrocznie stanowi okazję do akcentowania osiągnięć zawodowych i pracy pokoleń dolnośląskich leśników oraz nagrodzenia wyróżniających się zatrudnionych obecnie oraz już emerytowanych pracowników jednostek wrocławskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W obecności wszystkich zebranych, wielu pokoleń dolnośląskich leśników wyróżnieni zostali:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym Krzyża Zasług zostali odznaczeni:

Ewelina Mielnik – Giezek – Specjalista na Stanowisku ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Andrzej Grzelak – Podleśniczy Leśnictwa Zwierzyniec w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Wojciech Moskaluk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

Stefan Ostrowski – Leśniczy Leśnictwa Łupki w Nadleśnictw Lwówek Śląski

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zastali:

Bernard Bogdański - Leśniczy Leśnictwa Radecz w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Andrzej Grzelak – Podleśniczy Leśnictwa Zwierzyniec w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Mirosław Zalewski – emerytowany specjalista Działu Gospodarki Leśnej w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Jan Lenart – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jugów

Teresa Mulik - Specjalistka ds. marketingu w Nadleśnictwie Świętoszów

Janina Nikiforuk - Specjalistka ds. administracyjnych w Nadleśnictwie Świętoszów

Bogdan Śmietana – Emerytowany leśniczy Leśnictwa Zamek Myśliwski w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Mirosław Zawadzki – Główny Specjalista w Wydziale Stanu Posiadania RDLP we Wrocławiu

Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

Medal Świętego Huberta otrzymał Janusz Kobielski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Adam Dziubacki - Główny Specjalista Służby Leśnej, Kierownik Zespołu ds. Łowiectwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 

Kordelasy Leśnika Polskiego, przyznawane są od 1996 r. Stanowią najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Lasy Państwowe. Kordelas nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element galowego umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewnianej, żelazne i srebrne świadczyły o randze i zajmowanym stanowisku.  Dziś także do munduru leśnika na wyjątkowe okazje przypina się tę białą, paradną broń. Jej posiadanie świadczy o szczególnych zasługach i społecznej aktywności jej właściciela. Kordelas przechowywany jest w specjalnym, zielonym etui.  Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej – chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się też na legitymacji,  którą odbiera się razem z kordelasem.

Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali:

Irena Stawarska – Główna Księgowa w Nadleśnictwie Lądek Zdrój

Jan Tomaszewicz – emerytowany Leśniczy Szkółkarz w Nadleśnictwie Lądek Zdrój

Leszek Marczak – Leśniczy Leśnictwa Gradówek w Nadleśnictwie Lwówek Śląski

Kazimiera Kulpa - Specjalistka do spraw pracowniczych w Nadleśnictwie Kamienna Góra

Bogusław Napierała - emerytowany starszy robotnik leśny w Nadleśnictwie Kamienna Góra

Płk. Tomasz Raczyk - Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu

Barbara Wilgan - Naczelnik Wydziału Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Henryk Kurowski – emerytowany pracownik biura RDLP we Wrocławiu, wieloletni Specjalista Służby Leśnej w Wydziale Marketingu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!