Asset Publisher Asset Publisher

Wrocławski finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

42 edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przeszła do historii. Rywalizację zakończyła uroczysta gala zorganizowana 8 czerwca w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Do stolicy Dolnego Śląska, na Uniwersytet Przyrodniczy przyjechało ponad 200 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych, w poszczególnych blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria, agrobiznes oraz leśnictwo.

W bloku leśnictwo zadania okazały się bardzo trudne. Z wynikiem 94 pkt. zwyciężył Mateusz Muzolf z Technikum Leśnego w Tucholi, drugie miejsce zajął reprezentant Technikum Leśnego z Zagnańska, trzecie z Warcina, a czwarte z Leska.

Najlepsi olimpijczycy w poszczególnych blokach tematycznych odebrali dyplomy, cenne nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

Jednym z patronów tegorocznej olimpiady była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.