Asset Publisher Asset Publisher

Zdrowa żywność z polskich lasów

Lasy Państwowe podjęły inicjatywę dotarcia z produktami pochodzącymi z lasu do szerszej rzeszy społeczeństwa.

Na wstępie trzeba zauważyć, że istotą pomysłu nie jest maksymalizowanie zysku. Celem projektu jest promocja Lasów Państwowych poprzez udostępnienie możliwości zaopatrzenia się w żywność pochodzącą z lasu. Mamy tu na myśli dziczyznę (czyli mięso zwierząt łownych, nie tylko dzików jak sądzi wiele osób), ryby z gospodarstw rybackich prowadzonych przez Lasy Państwowe, miód z leśnych pasiek, a także grzyby i owoce runa leśnego.

Projekt „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów" – to nie tylko szansa na dotarcie do konsumentów z towarem najwyższej jakości sprzedawanym po akceptowalnej cenie oraz stworzenie rozpoznawalnej i budzącej zaufanie marki. To także działanie mające na celu aktywizację zawodową lokalnej ludności poprzez zorganizowanie sieci producentów i przetwórców produktów pochodzących z lasu. Również dystrybucja i sprzedaż „darów lasu" stworzy nowe miejsca pracy w rejonach, gdzie są one szczególnie potrzebne.

Oprócz wymienionych wyżej celów - nie mniej ważnym aspektem programu jest bezcenne dla środowiska przyrodniczego wsparcie pszczelarstwa. Chemizacja w rolnictwie, ograniczenia bazy pokarmowej pszczół poprzez monokultury rolne i leśne, wreszcie masowe zamieranie pszczół – sprawiają, że ochrona tych owadów, zwiększenie udziału roślin miododajnych w lasach i inne sposoby   podnoszenia zasobów pokarmowych dla pszczół jest potrzebą chwili. Podobno Albert Einstein powiedział, że od dnia kiedy zginie ostatnia pszczoła – ludzkości pozostaną tylko cztery lata. Może to nieprawda, ale lepiej nie weryfikować tej hipotezy empirycznie. 

Pierwszy krok został wykonany. Będziemy na bieżąco informowali o postępach w realizacji projektu, którego zwieńczeniem będzie możliwość większego dostępu naszego społeczeństwa do prawdziwie zdrowej żywności. Żywności, która zamiast wszechobecnego „eko" w nazwie produktu, sygnowana będzie symbolem Lasów Państwowych.