Gekennzeichneter Inhalt

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.

Dane o liczebności zwierzyny gromadzone od ponad 60 lat wskazują, że niezależnie od błędów którymi obarczone są wszystkie metody szacowania liczebności poszczególnych gatunków, odnotowuje się istotny wzrost stanów zwierzyny grubej. Tendencję tą ilustruje poniższa tabela:

Rok

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

jelenie

3 262

4 608

3 073

4 149

5 913

8 840

14 924

daniele

109

151

146

244

430

513

1 327

sarny

7 630

15 087

16 227

28 538

36 775

72 657

77 868

muflony

179

156

344

479

1 579

1 349

2 151

dziki

2 615

3 357

2 631

3 240

4 884

16 433

21 761

 

W odniesieniu do jeleni i dzików, pomimo spadku w stosunku do poprzedniego roku, odnotowane liczebności w dalszym ciągu zdecydowanie przewyższają stany docelowe założone w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych na rok 2017. Sytuacja taka wymaga kontynuowania działań zmierzających do zmniejszenia zagęszczenia tych gatunków. 

Powierzchnia RDLP Wrocław podzielona jest na 360 obwodów łowieckich. Na obszarze Województwa Dolnośląskiego położonych jest także 20 obwodów łowieckich na terenie poza zasięgiem działania tutejszej Dyrekcji LP. Koła Łowieckie dzierżawią 343 obwodów, a 17 obwodów to ośrodki hodowli zwierzyny, w tym:

 • Lasów Państwowych - 13
 • Polskiego Związku Łowieckiego - 3
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 1

RDLP we Wrocławiu ma pod swoim zarządem 9 OHZ-ów (13 obwodów łowieckich) w 11 nadleśnictwach, o łącznej powierzchni blisko 119 tys. ha, w tym powierzchni leśnej ponad 75 tys. ha.

Prowadzeniem ośrodków hodowli zwierzyny zajmują się Nadleśnictwa: Bardo Śląskie,  Jawor, Jugów, Lądek Zdrój, Legnica, Milicz, Pieńsk, Ruszów, Świdnica, Złotoryja, Żmigród.

W ośrodkach hodowli zwierzyny realizowane są podstawowe cele łowiectwa rozumianego jako integralny element gospodarki leśnej.

Ważniejsze z nich to:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Zgodnie z zasadami regulującymi gospodarkę finansową w Lasach Państwowych, działalność łowiecka musi się samofinansować. Aby umożliwić realizację wymienionych wyżej, a określonych ustawą Prawo łowieckie celów dla których powołano ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, niezbędne jest sprzedawanie polowań i tusz zwierzyny. Wypracowany w ten sposób przychód na ogół z nawiązką pokrywa ponoszone koszty. Po okresie regresu w sezonach 2008/2009 i 2009/2010, w sześciu ostatnich sezonach wynik finansowy gospodarki łowieckiej w OHZ na terenie naszej RDLP jest dodatni. W roku łowieckim 2015/2016 uzyskaliśmy zysk na poziomie 740 tys. złotych. 

Każde z naszych leśnictw łowieckich posiada bazę noclegową. Dolny Śląsk obfituje w liczne atrakcje turystyczne, których nie brakuje również na opisywanych terenach. Do najbardziej znanych i wartych obejrzenia należą:

 • rezerwat ornitologiczny (Milicz i Żmigród),
 • Park Krajobrazowy "Chełmy" (Jawor),
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy z położoną na jej terenie Jaskinią Niedźwiedzią (Lądek),
 • Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Doliny Baryczy"
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich (Bardo, Świdnica, Jugów).                                                  

Atrakcyjność pobytu w naszych leśniczówkach podnosi także np. możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa, hippiki oraz zimą narciarstwa zjazdowego.

Szczegółowe informacje na temat łowiectwa w Lasach Państwowych, oraz możliwości korzystania z bazy noclegowej w leśniczówkach można uzyskać pod następującymi numerami:

tel. 71/377-17-47 (48)

          e-mail: adam.dziubacki@wroclaw.lasy.gov.pl

Lasy na Dolnym Śląsku zajmują powierzchnię około 550 tys. ha, co daje lesistość około 28%. Lasy w naszym regionie rozmieszczone są nierównomiernie. Największy obszar leśny to Bory Dolnośląskie z przewagą drzewostanów sosnowych, położone w północno-zachodniej części Dolnego Śląska.

Na terenie Dolnego Śląska Lasy Państwowe dysponują kilkunastoma leśniczówkami łowieckimi. Standard tych obiektów jest zróżnicowany. Luksusowo wyposażone kwatery w  Siedmicy (nadl. Jawor ), Kubryku (nadl. Milicz), Niezgodzie (nadl. Żmigród) a także w Michałowie (nadl. Złotoryja) oraz Ruszowie (nadl. Ruszów) i Bielawie (nadl. Świdnica) zapewniają komfortowe warunki wypoczynku w miejscach otoczonych zielenią a czasem, nawet dosłownie położonych pośród lasów. W tych obiektach standardem są nowocześnie wyposażone łazienki przy wszystkich (1, 2 i 3 osobowych) pokojach. Pozostałe, mniejsze leśniczówki mają nieco skromniejsze wyposażenie lecz nie mniej serdecznych i gościnnych gospodarzy.

Pobyt w naszych leśniczówkach to nie tylko komfortowy wypoczynek w otoczeniu lasów, w sympatycznej atmosferze właściwej leśnikom, ale także doskonała kuchnia wysoko ceniona przez wszystkich przybywających gości. Jak wskazuje sama nazwa obiektów - kwatera myśliwska - przyjazd szczególnie atrakcyjny jest dla myśliwych, znajdują się one bowiem na terenie ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych. Trzeba jedna zwrócić uwagę że, także miłośnicy natury nie związani z łowiectwem znajdą tu możliwość przeżycia "spotkania z przyrodą" w jej najpiękniejszych odsłonach. Nasze bogate w zwierzynę lasy, łąki i pola, tworzą niepowtarzalną aurę dla wypraw pieszych i rowerowych. Stanowią także niezastąpioną scenerię dla fotografów zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

Zapraszamy !

Kwatera

adres

 telefon

Nadleśnictwo

telefon

       e-mail 

Jemna

Jemna 50
57-215 Srebrna Góra

748 180 441

Bardo Śląskie

748 171 383

bardo@wroclaw.lasy.gov.pl

Sokolec

Kasprowicza 29
57-450 Ludwikowice

748 722 273

Jugów

748 722 452

jugow@wroclaw.lasy.gov.pl

Michałów

Michałów 54
59-321 Chocianowiec

767 258 757

Złotoryja

768 788 307

zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl

Siedmica

Siedmica 5/1
59-411 Paszowice

768 711 633

Jawor

768 711 600

jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

Sienna

Sienna 8
57-550 Stronie Śl.

748 141 217

Lądek Zdrój

748 141 439

ladek@wroclaw.lasy.gov.pl

Bielawa 

Korczaka 12
58-260 Bielawa

748 334 695 

 Świdnica

 748 552 333

swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Kubryk

Kubryk
56-321 Bukowice

713 845 079

Milicz

713 809 301

milicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Ruszów

Zgorzelecka 10
59-950 Ruszów

757 714 215

Ruszów

757 714 338

ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl

Niezgoda

Niezgoda 13
55-140  Żmigród

713 856 022

Żmigród

713 853 052

zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl

Bielawa Dolna

Bielawa Dolna 5 59-930 Pieńsk 

757 786 423

Pieńsk

757 786 235

piensk@wroclaw.lasy.gov.pl