Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (RDLP we Wrocławiu) jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Obejmuje swym zasięgiem lasy położone przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego i tylko w niewielkim stopniu (ok. 1%) na terenie ościennych województw - opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Ogólna powierzchnia RDLP we Wrocławiu , wg stanu na koniec 2013 r. wynosi 557 712,25 ha, Z tego 540 263,93 ha to powierzchnia leśna, a 17 448,32 ha stanowi powierzchnię nieleśną (grunty rolne, wody, nieużytki, tereny osiedlowe, komunikacyjne, itp.). W skład RDLP we Wrocławiu wchodzą 33 nadleśnictwa, 2 Zakłady Usług Leśnych (w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu) oraz biuro RDLP we Wrocławiu.