Asset Publisher Asset Publisher

O skutkach suszy... narada terenowa

W dniu 22.08.2018 w nadleśnictwie odbyła się terenowa narada z zakresu monitorowania stanu zdrowotnego drzewostanów uszkodzonych przez panującą suszę i zagrożonych przez szkodniki wtórne.

Spotkanie odbyło się na terenie czterech Leśnictw: Maciejowa, Janowice, Bukowa i Jedlinki. Uczestniczyła w nim komisja w składzie: zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, pracownicy wydziału ochrony lasu w RDLP Wrocław, pracownicy Zespołu Ochrony Lasu Wrocław, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu profesor. Andrzej Mazur, profesor Wojciech Grodzki, pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej LP, pracownicy nadleśnictwa „Śnieżka”.

Uczestnikom narady zostały zaprezentowane procesy obumierania drzewostanów spowodowane przez czynniki abiotyczne. Jako głównie osłabienie drzewostanów wskazywano na panującą suszę, ale mówiono także o wzrastającym zagrożeniu od szkodników wtórnych.

Ekstremalne warunki pogodowe, a w szczególności stale utrzymujący się deficyt wodny w znacznym stopniu wpłynęły na osłabienie drzewostanów zarówno iglastych jak również liściastych zwłaszcza w niższych partiach Nadleśnictwa Śnieżka.

W ostatnich latach na terenie Nadleśnictwa Śnieżka odnotowano słabe opady deszczu w trakcie trwania okresu wegetacyjnego, co znacznie pogorszyło kondycję miejscowych drzewostanów. Poniższy wykres prezentuje sumy opadów odnotowane na stacji meteorologicznej na Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca w Miłkowie.

Efekty suszy zauważalne w zbiornikach retencyjnych nadleśnictwa, gdzie obserwujemy z dnia na dzień coraz niższy stan lustra wody.

W czasie szkolenia został pobrany materiał ze ściętego drzewa, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań pod kątem występowania patogenicznych grzybów.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w pokazie, który został przeprowadzony przez pracowników Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zdjęcia drzewostanów przy pomocy drona zostały wykonane w podczerwieni, w celu rozpoznania stopnia uszkodzenia drzewostanów przez suszę oraz w celu prognozowania spodziewanych efektów posuchy.

Wstępną analizę drzewostanów osłabionych przedstawia poniższa mapa.

W następnym etapie prognozowania wyniki analizy geoinformatycznej zostaną poddane weryfikacji (kontroli) terenowej.

Relację z objazdu terenowego można zobaczyć na: https://youtu.be/IretiJmC1Rc

 

Resources to get