Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie dyrektora Górskiego z Wojewodą Dolnośląskim

We wtorek 11 września odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Pawłem Górskim. Rozmowa dotyczyła planów współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw, m.in. projektu pn. „Eko-historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew”.

Wojewoda Dolnośląski wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu zapraszają do wspólnego sadzenia drzew.

W ramach projektu rozdawanych zostanie sto sadzonek drzew. Przedstawiciele samorządów wraz z nauczycielami, stowarzyszeniami, lokalnymi aktywistami na rzecz rozwoju edukacyjnego regionu mogą zgłaszać się do aktywnego wspierania kampanii wskazując trzy miejsca nasadzeń drzew w poszczególnych powiatach np. przy szkołach lub innych placówkach edukacyjnych. Przy drzewach umieszczone zostaną tabliczki z biogramami postaci historycznych lub formacji wojskowych zasłużonych dla odzyskania Niepodległości oraz z krótkim opisem gatunku drzewa.

Eko – historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew. 100 drzew na Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z Wojewodą Dolnośląskim i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu zapraszają do wspólnego sadzenia drzew: dębów, buków, lip i jaworów. Jesienią wzbogacimy nasze otoczenie o 100 nowych drzew. Przedstawiciele samorządów wraz z nauczycielami, stowarzyszeniami, lokalnymi aktywistami na rzecz rozwoju edukacyjnego regionu, mogą zgłaszać się do aktywnego wspierania kampanii wskazując 3 miejsca nasadzeń drzew w poszczególnych powiatach np. przy szkołach lub innych placówkach edukacyjnych.

Obchodzone uroczystości na Stulecie Odzyskania Niepodległości będą doskonałą okazją do zazielenienia naszymi sadzonkami lokalnej przestrzeni i wydobycie z zapomnienia postaci historycznych, formacji wojskowych walczących o Niepodległość Polski. Zasługi których nie są znane poza wąskim gronem rodzinnym, bądź lokalnej społeczności. Projekt w założeniu ma wzmocnić więzi międzypokoleniowe i ugruntować poczucie tożsamości mieszkańców. Dlatego do lokalnego sadzenia drzew zapraszamy całe rodziny. Będzie to czas rozbudzenia zainteresowania historią najnowszą Polski najmłodszych pokoleń. Przy drzewach umieszczone zostaną tabliczki z biogramami postaci historycznych lub formacji wojskowych zasłużonych dla odzyskania Niepodległości oraz z krótkim opisem gatunku drzewa.

Setne drzewo posadzone będzie na terenie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Uroczyste posadzenie drzewa i nadanie mu patrona przewidziane jest na październik. Następnym etapem będzie stworzenie multimedialnej mapy edukacyjnej z tzw. ścieżką historyczną wszystkich posadzonych drzew z nadanymi patronami. Mapa udostępniona będzie na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu. Kampania jest organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu,  pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.