Asset Publisher Asset Publisher

Wiatr łamał drzewa w naszych lasach

11 sierpnia 2017 r. przez tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przeszedł front burzowy połączony z silnymi opadami deszczu oraz niszczącymi wiatrami. W nawałnicach najbardziej ucierpiały lasy położone na terenie 4 nadleśnictw: Oborniki Śląskie, Żmigród, Oleśnica Śląska oraz Międzylesie.

Współpracując z samorządowcami, jednostkami państwowej i ochotniczej straży pożarnej udało się już udrożnić istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych szlaki komunikacyjne.

Leśnicy szacują straty w drzewostanach i infrastrukturze. Wstępne szacunki mówią o zniszczonych ok. 50 ha lasu oraz złomach i wywrotach o łącznej masie ok. 70 000 m3 drewna.

W nadleśnictwach Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska oraz Żmigród ogłoszony został obowiązujący do odwołania zakaz wstępu do lasu w dotkniętych skutkami wiatrów leśnictwach,. Leśnicy apelują o przestrzeganie zakazu ze względu na realne zagrożenie życia spowodowane przez połamane i powalone drzewa.