Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca leśników i strażaków

Wspólna narada Leśników ze Strażakami

W dniach 19-20 kwietnia 2017 r w pięknej scenerii Zamku Kliczków odbyła się Regionalna Narada Leśników Dyrekcji Regionalnej LP we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie dotyczyło analizy zagrożeń pożarowych na terenie województwa dolnośląskiego oraz możliwości lepszej współpracy pomiędzy służbami.

Czas narady nie był przypadkowy, gdyż od marca rozpoczyna się w naszych lasach tzw. "sezon pożarowy".  Jest to okres, w którym lasy szczególnie narażone są na pożary.  Od początku marca do końca września w każdym nadleśnictwie prowadzone są tzw. dyżury przeciwpożarowe.  Wówczas tereny leśne są pod niemal stałą obserwacją kamer i ludzi, których zadaniem jest jak najwcześniejsze wykrywanie ewentualnych źródeł ognia. W chwili wykrycia ognia powiadamiane są odpowiednie służby i rozpoczyna się akcja gaśnicza, która przy sprawnym systemie ochrony przeciwpożarowej i dobrej współpracy ze Strażą Pożarną może szybko się zakończyć. Mniejsza ilość pożarów i mniejsze powierzchnie zniszczeń to oczywiście mniejsze straty w lasach.  

Narada służyła analizie zagrożeń pożarowych i nawiązaniu lepszej współpracy w celu poprawy skuteczności w akcjach gaśniczych na obszarach leśnych. Adam Konieczny -Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - wskazał najczęstsze elementy wpływające na wydłużenie akcji gaśniczych,  na które należy zwracać uwagę już na etapie tworzenia Planu Urządzenia Lasu  oraz w trakcie eksploatacji infrastruktury przeciwpożarowej.

Podczas narady przedstawiony został Program Rozwojowy Lasów Państwowych pt.: „ Rozwój łączności w Lasach Państwowych", dzięki któremu leśnicy i strażacy będą mogli się komunikować na tej samej częstotliwości.  Zostały omówione  Programy Pomocowe realizowane na rzecz ochrony przeciw pożarowej w nadleśnictwach z obszaru RDLP we Wrocławiu oraz sposób prognozowania zagrożeń pożarowych w Lasach Państwowych.

Strażacy i leśnicy uznają ogień za największe zagrożenie dla lasów. Dlatego też planują ścisłą współpracę i organizację wspólnych szkoleń i narad.  Już w trakcie spotkania zadeklarowano organizację spotkania z w celu wymiany uwag i uzgodnień odnośnie zadań inwestycyjnych infrastruktury przeciwpożarowej niezbędnych przy akcjach gaśniczych na obszarach nadleśnictw. Wspólne działania na pewno przyniosą oczekiwane rezultaty.