Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
+48 71 377 17 00
+48 71 328 24 01

ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław

https://www.facebook.com/RDLPWroclaw/?ref=bookmarks

Elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrzynki i szczegóły zasad komunikacji:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/dane_teleadresowe/esp

 

 

Dyrektor
Paweł Górski
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Artur Dyrcz
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Agnieszka Firer
+48 71 377 17 70
Główny Księgowy
Mieczysław Owczarek
+48 71 377 17 78

Pion Dyrektora

Dorota Jakubiak
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Phone number: +48 71 377 17 85
tel. IP Cisco: 1371 131
Jacek Ziaja
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Phone number: +48 71 377 17 45
tel. IP Cisco: 1371 151
Marek Zięba
Naczelnik Wydziału Promocji i Edukacji
Phone number: +48 71 377 17 36
tel. IP Cisco: 1371 212
Jarosław Chatys
Zespół ds.Zamówień Publicznych
Phone number: +48 71 377 17 19
tel. IP Cisco: 1371 231
Ewelina Mielnik-Giezek
Stanowisko ds. Obronności i Informacji Niejawnych
Phone number: +48 71 377 17 60
tel. IP Cisco: 1371 191
Piotr Bereś
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Phone number: +48 71 377 17 29
tel. IP Cisco: 1371 211
Bartosz Płucieniczak
Regionalny Inspektor Straży Leśnej
Phone number: +48 71 377 17 61
tel. IP Cisco: 1371 221

Pion Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Tomasz Kowalski
Naczelnik Wydziału Realizacji Gospodarki Leśnej
Phone number: +48 71 377 17 80
tel. IP Cisco: 1371 331
Tomasz Dziergas
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Łowiectwa
Phone number: +48 71 377 17 26
tel. IP Cisco: 1371 341
Artur Jakubiak
Naczelnik Wydziału Stanu Posiadania
Phone number: +48 71 377 17 13
tel. IP Cisco: 1371 161
Bogusław Noga
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Phone number: +48 71 377 17 41
tel. IP Cisco: 1371 381
Monika Trocińska - Starzak
Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Środowiskowych
Phone number: +48 71 377 17 06
tel. IP Cisco: 1371 351
Leszek Tomalski
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody
Phone number: +48 71 377 17 82
tel. IP Cisco: 1371 361

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Mieczysław Owczarek
Główny Księgowy, kierujący Wydziałem Księgowości
Phone number: +48 71 377 17 78
tel. IP Cisco: 1371 611
Robert Szlachetka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Phone number: +48 71 377 17 63
tel. IP Cisco: 1371 531
Barbara Wilgan
Naczelnik Wydziału Informatyki
Phone number: +48 71 377 17 18
tel. IP Cisco: 1371 571
Tomasz Szymczuk
Naczelnik Wydziału Administracji
Phone number: +48 71 377 17 93
tel. IP Cisco: 1371 551
Karina Białek
Kierownik Zespołu ds. Analiz i Planowania
Phone number: +48 71 377 17 10
tel. IP Cisco: 1371 651

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych