Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
+48 71 377 17 00
+48 71 328 24 01

ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław

Dyrektor
Paweł Górski
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Arkadiusz Wojciechowicz
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Agnieszka Firer
+48 71 377 17 10
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
.
+48 71 377 17 70
Główny Księgowy
Mieczysław Owczarek
+48 71 377 17 90

Pion Dyrektora

Dorota Jakubiak
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy
Phone number: +48 71 377 17 85
tel. IP Cisco: 1371 131
Jacek Ziaja
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Phone number: +48 71 377 17 45
tel. IP Cisco: 1371 141
Artur Jakubiak
Naczelnik Wydziału Stanu Posiadania
Phone number: +48 71 377 17 13
tel. IP Cisco: 1371 373
Adam Dziubacki
Kierownik Zespołu ds. Łowiectwa
Phone number: +48 71 377 17 47
tel. IP Cisco: 1371 335
Piotr Bereś
Stanowisko ds. BHP
Phone number: +48 71 377 17 29
tel. IP Cisco: 1371 211
Ewelina Mielnik-Giezek
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych
Phone number: +48 71 377 17 60
tel. IP Cisco: 1371 191
Jan Paraniak
Inspektor Straży Leśnej
Phone number: +48 71 377 17 61
tel. IP Cisco: 1371 221

Pion Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Henryk Litwin
Naczelnik Wydziału Realizacji Gospodarki Leśnej i Urządzania Lasu
Phone number: +48 71 377 17 80
tel. IP Cisco: 1371 371
Wojciech Mazur
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Phone number: +48 71 377 17 39
tel. IP Cisco: 1371 341
Robert Szlachetka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Phone number: +48 71 377 17 63
tel. IP Cisco: 1371 531
Monika Trocińska - Starzak
Naczelnik Wydziału Realizacji Programów Pomocowych
Phone number: +48 71 377 17 06
tel. IP Cisco: 1371 351
Piotr Kyc
Stanowisko ds. Geomatyki i Analiz Baz Danych
Phone number: +48 71 377 17 09
tel. IP Cisco: 1371 377

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Beata Dziuba
Naczelnik Wydziału Księgowości
Phone number: +48 71 377 17 32
tel. IP Cisco: 1371 611
Barbara Wilgan
Naczelnik Wydziału Informatyki
Phone number: +48 71 377 17 18
tel. IP Cisco: 1371 571
Karina Białek
p.o. Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Phone number: +48 71 377 17 10
tel. IP Cisco: 1371 651

Pion Dyrektora ds. Rozwoju

Tomasz Szymczuk
Naczelnik Wydziału Administracji
Phone number: +48 71 377 17 93
tel. IP Cisco: 1371 541
Bogusław Noga
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Phone number: +48 71 377 17 41
tel. IP Cisco: 1371 381
Marek Zięba
Kierownik Zespołu ds. Promocji i Edukacji
Phone number: +48 71 377 17 36
tel. IP Cisco: 1371 212
Stanowisko ds. Koordynacji i Wdrażania Projektów Rozwojowych
Phone number: +48 71 377 17 71
tel. IP Cisco: 1371 216
Stanowisko ds. Organizacji i Rozwoju
Phone number: +48 71 377 17 72
tel. IP Cisco: 1371 133

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych