Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Z 66 dolnośląskich rezerwatów przyrody tylko dwa leżą w całości poza gruntami LP.

Pierwszy z nich to rezerwat przyrody nieożywionej (Wilcza Góra -1,69 ha), a drugi to rezerwat faunistyczno - ornitologiczny (Jezioro Kostkowickie - 64 ha). Jeden dolnośląski rezerwat leśny (Gola - 12,06 ha) podlega Nadleśnictwu Syców w zarządzie Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu.

Pozostałe rezerwaty leżą najczęściej w całości na terenie nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (wyjątki stanowią tu duże rezerwaty ornitologiczne "Stawy Milickie" i "Stawy Przemkowskie").

Choć tylko 43 dolnośląskie rezerwaty utworzono (wyłącznie, bądź miedzy innymi) dla ochrony ekosystemu leśnego (typ rezerwatu: leśny, leśno-fuaunistyczny itp.), cele ochrony dalszych 14 są wyraźnie związane z siedliskami leśnymi.