Aktualności

Już po raz XXI pracownicy Lasów Państwowych, ich rodziny i przyjaciele spotkali się na Polanie Jakuszyckiej, aby wspólnie przeżywać sportowe emocje w ramach Biegu Leśników.

Wydarzenia

Spędź majówkę z leśnikami :)

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.