Aktualności

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Żmigród zapraszają na wystawę „Lasy w Niepodległej Polsce”, zorganizowaną z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wydarzenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Żmigród zapraszają na wystawę „Lasy w Niepodległej Polsce”, zorganizowaną z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.