Lista aktualności Lista aktualności

Leśne rocznicowe obchody powstania NSZZ „Solidarność”

17 sierpnia 2019 r. na Górze Iglicznej odbyły się uroczystości 39-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, zorganizowane przez Międzyregionalną Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP we Wrocławiu oraz „Solidarność” Ziemi Kłodzkiej.

W uroczystościach udział wzięli  wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, dyrektor RDLP we Wrocławiu  Paweł Górski, nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie  Anna Kostrz oraz zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”  Radosław Mechliński i Piotr Majchrzak.

W trakcie mszy Św. leśnicy złożyli dary ołtarza oraz wysłuchali Słowa Bożego. Po zakończeniu części sakralnej odbył się piknik rodzinny w Marianówce, podczas którego można było skosztować wyrobów z dziczyzny „Dobre z lasu” oraz specjalnego bigosu przewodniczącej „Solidarności” Ziemi Kłodzkiej Barbary Janowicz. Uroczystość uświetniły występy zespołu sygnalistów myśliwskich z terenu powiatu kłodzkiego.

Leśne obchody rocznicowe powstania NSZZ "Solidarność" na Marii Śnieżnej stanowiła doskonałą okazją do wręczenia przez dyrektora RDLP we Wrocławiu Kordelasa Leśnika Polskiego Wiesławie Fenik z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.