Lista aktualności Lista aktualności

Narada łowiecka 2017

W dniach 12-13 września odbyła się wyjazdowa narada łowiecka RDLP we Wrocławiu, która na zaproszenie RDLP w Katowicach miała miejsce na terenie nadleśnictwa Kluczbork.

Pracownicy Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP we Wrocławiu, kadra kierownicza, specjaliści ds. łowiectwa oraz leśniczowie łowieccy mieli okazję zapoznać się z licznymi osiągnięciami gospodarki łowieckiej nadleśnictwa Kluczbork, a także skonfrontować z nimi swoje dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Było to przyczynkiem do inspirującej dyskusji, która być może przełoży się na wdrożenie nowych rozwiązań na naszych terenach.

Pierwszego dnia narady przybyłych gości powitał Hubert Wiśniewski, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w RDLP w Katowicach. Następnie odbyła się prezentacja przybliżająca Elektroniczną Książkę Polowań, która rewolucjonizuje dotychczasowy system ewidencji polowań indywidualnych. Po części teoretycznej pracownicy nadleśnictwa Kluczbork, na terenie którego funkcjonuje wspomniany system, podzielili się swoimi doświadczeniami z użytkowania książki w łowisku.

Po części teoretycznej uczestnicy wyruszyli w teren. Nadleśniczy Paweł Pypłacz, wraz ze swoimi współpracownikami zaprezentowali praktyczne rozwiązania ograniczające szkody w lesie, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich stanów zwierzyny płowej.  Z metodami tymi uczestnicy narady zapoznali się podczas przejazdu specjalną trasą szkoleniową, która została przygotowana na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Krystyna”. Gospodarze zaprezentowali idee wspólnego przenikania się gospodarki leśnej, łąkowo rolnej i łowieckiej, pokazując praktyczne rozwiązania w terenie. Uczestnicy zostali także zapoznani z wieloletnimi i kompleksowymi działaniami mającymi na celu poprawę kondycji populacji jelenia w OHZ „Krystyna”.

Drugi dzień narady stanowiła część kameralna, skupiona na kwestiach dotyczących RDLP we Wrocławiu. Adam Dziubacki  zaprezentował wyniki gospodarki łowieckiej, w poszczególnych OHZ naszego regionu oraz podsumował ubiegły sezon. Istotną część narady stanowiła dyskusja dotycząca narastającego problemu afrykańskiego pomoru świń oraz działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Serdecznie dziękujemy kolegom z RDLP w Katowicach za zaproszenie i możliwość twórczej wymiany myśli i doświadczeń. Liczymy na więcej takich spotkań w przyszłości i dalszą sąsiedzką współpracę.

Darz Bór!

Małgorzata Zawada