Lista aktualności Lista aktualności

Pszczoły wracają do lasu!

W dniach 17 i 18 września 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Milicz odbyły się spotkania szkoleniowe oraz warsztatowe z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym ochrony pszczołowatych na terenach Lasów Państwowych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Milicz ze wsparciem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz przy wielkiej przychylności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Nadleśnictwa Międzylesie.

Szkolenie zgromadziło liczną grupę pracowników z jednostek organizacyjnych zainteresowanych tą tematyką z dolnośląskiej dyrekcji  Lasów Państwowych. Prelegenci z Dyrekcji Generalnej LP przedstawili uczestnikom szkolenia prezentację dotyczącą społecznej odpowiedzialności LP oraz realizowanych projektów rozwojowych LP, w tym również projektu rozwojowego pn. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów", w ramach którego prowadzone są działania pod nazwą PSZCZOŁY WRACAJĄ DO LASU.

Prelegenci z Nadleśnictwa Międzylesie przedstawili realizowany od tego roku przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW we Wrocławiu pilotażowy program dotyczycący ochrony pszczół pn.: BARTNICY SUDETÓW, realizowany na terenie ich Nadleśnictwa. Następnie został zaprezentowany nowy program dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu (w ramach którego beneficjentami mogą być nadleśnictwa z naszej regionalnej dyrekcji) dotyczący zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego. Zostały omówiono cele na jakie, jeszcze w tym roku, będą mogły aplikować jednostki - głównie dotyczące odbudowy i tworzenia siedlisk oraz bazy pożytkowej dla pszczołowatych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia, przy doborze roslin miododajnych, ze strony gatunków inwazyjnych oraz gatunków szkodliwych dla pszczół. Przybliżono również tematy związane z zakładaniem kwietnych łąk np.: na terenach nieleśnych i na obszarach szkółek leśnych oraz budowy małej infrastruktury edukacyjnej.

Na koniec szkolenia zaprezentowany został pokaz dziania kłody bartnej przez Konrada Zarembę, koordynatora projektu Bartnicy Sudetów. Wielu uczestników czynnie wspomagało dzianie pierwszej kłody bartnej w Nadleśnictwie Milicz. Nadleśnictwo mam nadzieję, że w przyszłym roku pszczoły ją zasiedlą.

W kolejnym dniu odbyły się warsztaty, na których spotkało się wielu miłośników pszczół oraz edukatorzy z dyrekcji generalnej i naszej regionalnej. Zajęcia były prowadzone we wcześniej wyznaczonych mniejszych grupach tematycznych, w których w trakcie tzw. burzy mózgów zostały wymyślone dodatkowe ciekawe pomysły odnośnie sposobu działania na rzecz ochrony pszczołowatych, tworzenia miejsc przyjaznych pszczołowatym, poprawy świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz wspierania ginących pasji takich jak bartnictwo i pszczelarstwo. Najciekawsze pomysły niebawem zostaną przelane na papier i w formie wzorów wniosków aplikacyjnych udostępnione zainteresowanym nadleśnictwom.

Ustalono jednogłośnie, że w dniu 20 maja - Światowym Dniu Pszczoły (ustanowionym na jednym z posiedzeń ONZ) zostanie zorganizowany w jednym z większych miast naszego województwa, przy wsparciu kilku nadleśnictw, wspólny event. Podczas tego wydarzenia zaoferowanych zostanie wiele działań edukacyjnych. Tematyka związana z ochroną owadów zapylających jest bardzo bliski sercu wszystkich leśników. Praca pszczół wpływa na poprawę bioróżnorodności oraz zwiększa ilość i jakość nasion roślin potrzebnych do odnowienia lasu oraz poprawia urodzaj owoców leśnych będących bazą pokarmową dla wielu zwierząt żyjących na jego terenie. Pszczoły (nie tylko pszczoła miodna), jako owady zapylające w ekosystemach leśnych, stanowią ważny element środowiska przyrodniczego.

Jednym z miejsc przyjaznych dla pszczół jest Kotlina Kłodzka i Nadlesnictwo Międzylesie, gdzie leśnicy raportują stanowiska bytowania dziko żyjących pszczół z gatunku Apis Melifera w drzewach dziuplastych. Dodatkowo, w ramach prowadzonego tam pilotażowego projektu Bartnicy Sudetów, podjete zostana działania wzbogacające siedliska o rośliny miododajne, poprawione zostaną warunki bytowania owadów zapylających poprzez zawieszenie 1000 kłód bartnych na drzewach w lesie oraz zostanie przeprowadzonych wiele działań edukacyjnych wśród mieszkańców. W wyniku realizacji tego projektu duży obszar Kotliny Kłodzkiej będzie miejscem przyjaznym dla pszczół. Mamy nadzieję, że kolejne projekty wspierane finansowo przez WFOŚiGW wpłyną również na poprawę warunków bytowania pszczołowatych na terenie wielu innych nadleśnictw naszej regionalnej.

W trakcie szkolenia realizowano przez TVP 3 Wrocław nagrania materiału filmowego do programu "Teraz wieś - bliżej lasu", którego tematyka poświęcona będzie roli pszczół w leise. Zapraszamy serdecznie przed ekrany telewizorów w najbliższą niedzielę o godz. 10:15.