Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Dyrektora z samorządowcami

13 listopada 2018r. na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie miało miejsce spotkanie Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych we Wrocławiu z samorządowcami – leśnikami.

W miłej i swobodnej atmosferze po krótkim przywitaniu i gratulacjach dla przyszłych radnych, Dyrektor Paweł Górski przedstawił prezentację dotyczącą ogólnego zakresu działalności Lasów Państwowych, uwzględniając aspekty ekonomiczne funkcjonowania gospodarki leśnej oraz nakłady finansowe poświęcone ochronie lasu i edukacji. Ponadto w wystąpieniu zaprezentowano projekty, które są realizowane w Lasach Państwowych, podkreślając, iż cześć z nich jest również prowadzona na terenie dyrekcji, jak np. Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe realizowany w Nadleśnictwie Milicz.

Następstwem wystąpienia była deklaracja ze strony Pana Dyrektora o chęci wspierania inicjatyw społecznych, a także współpraca z przedstawicielami samorządów. Zaowocowało to ożywioną dyskusją, która skutkowała wymianą wiedzy i spostrzeżeniami, zarówno między nowymi radymi, a także między władzami dyrekcji a przedstawicielami samorządów.

Podsumowując spotkanie Dyrektor Paweł Górski zauważył, że na początku drogi, przed nowo wybranymi radnymi czeka dużo wyzwań i pracy. Dlatego została wysunięta propozycja kontynuacji spotkań z przedstawicielami samorządów w celu podejmowania dialogu i szukania porozumienia z lokalną ludnością.