Oferta edukacyjna

Prowadzone przez nas od wielu lat zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa pozwalają osobom nie związanym z lasami i leśnictwem poznać i zrozumieć całą złożoność procesów zachodzących w naszym najbogatszym ekosystemie. W podejmowanych działaniach związanych z edukacją leśną uczestniczą różne grupy społeczne, ale najliczniej bierze w nich udział młodzież szkolna i przedszkolna.