Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Prowadzone przez nas od wielu lat zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa pozwalają osobom nie związanym z lasami i leśnictwem poznać i zrozumieć całą złożoność procesów zachodzących w naszym najbogatszym ekosystemie. W podejmowanych działaniach związanych z edukacją leśną uczestniczą różne grupy społeczne, ale najliczniej bierze w nich udział młodzież szkolna i przedszkolna.

Przybliżenie obrazu lasu ułatwiamy rozwijając bogatą infrastrukturę edukacyjną na terenach leśnych. Temu celowi na terenie RDLP we Wrocławiu służy 5 ośrodków edukacji leśnej, 9 izb edukacyjnych, 36 wiat, 74 ścieżki edukacyjne oraz inne elementy infrastrukturalne wykorzystywane do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Łącznie na terenie RDLP we Wrocławiu dysponujemy 345 takimi różnymi obiektami.

Formy działania dostosowujemy do wieku i możliwości odbiorców. W 2013 roku zrealizowaliśmy 1204 lekcje i spotkania z leśnikami w szkołach, w innych placówkach i na terenach leśnych. Odbyło się 207 konkursów, wystaw i imprez okolicznościowych. W tych różnorodnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez nadleśnictwa i RDLP wzięło udział około 137 000 uczestników.

W dziedzinie edukacji leśnej i przyrodniczej współpracujemy ze szkołami (605), ośrodkami edukacji ekologicznej (19), parkami narodowymi i krajobrazowymi(18), domami kultury i muzeami (24), organizacjami pozarządowymi (70), kościołami (24), mediami, samorządami, harcerstwem, Strażą Pożarną i innymi instytucjami.

Zapraszamy wszystkie instytucje do współpracy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Pan Adam Dudzin (tel. 71 377 17 95, email: adam.dudzin@wroclaw.lasy.gov.pl) udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości i zasad włączania się leśników w przyrodniczo-leśne edukowanie dzieci i młodzieży.