Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

+48 71 377 17 00

+48 71 328 24 01

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław

Dyrektor

Adam Płaksej

+48 71 377 17 70

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Arkadiusz Wojciechowicz

+48 71 377 17 70

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Mieczysław Owczarek

+48 71 377 17 90

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Jan Dzięcielski

+48 71 377 17 70

email

Pion Dyrektora

Pion Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora ds. Rozwoju