Lista aktualności Lista aktualności

„DLA LASU, DLA LUDZI – Pszczela Rodzina” - podsumowanie konkursu edukacyjnego

„DLA LASU, DLA LUDZI – Pszczela Rodzina” - podsumowanie konkursu edukacyjnego „Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole” - Albert Einstein

Lasy Państwowe realizują program rozwojowy pn.: „Zdrowa żywność z polskich lasów”, w ramach którego prowadzonych jest wiele działań dotyczących pozaprodukcyjnej funkcji lasu.

Jednym z elementów tego programu są działania o nazwie „Pszczoły wracają do lasu”, które skupiają się na zadaniach wpływających na czynną i bierną ochronę bioróżnorodności, w szczególności owadów zapylających. Najważniejszym celem jest opracowanie zasad ochrony pszczołowatych w środowisku leśnym w celu stworzenia dla nich jak najlepszych warunków do życia. Leśni edukatorzy prowadzą wiele działań z zakresu tematyki przyrodniczo - leśnej, w tym również dążą do zwiększenia świadomości dotyczącej owadów zapylających, ich roli w środowisku, biologii i potrzeb poprzez warsztaty, eventy, konferencje, konkursy edukacyjne.

Leśnicy chronią naturalne siedliska pszczół, tworzą nowe miejsca przyjazne owadom zapylającym oraz zwiększają bioróżnorodność poprzez wprowadzanie rodzimych roślin nektarodajnychpyłkodajnych w lesie, zakładają łąki kwietne, wywieszają kłody bartne na drzewach, zatrzymują wodę w lesie.

 

Jednym z takich działań był ogłoszony na początku 2020 roku konkurs edukacyjny „DLA LASU, DLA LUDZI – Pszczela Rodzina”. Konkurs ten został zorganizowany przez Nadleśnictwo Milicz przy współudziale nadleśnictw: Głogów, Legnica, Lwówek Śląski, Świdnica, Szklarska Poręba, Świeradów i Żmigród, pod patronatem Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Konkurs był kontynuacją zeszłorocznego działania „DLA LASU, DLA LUDZI – Domek dla Mai i Gucia” – którego podsumowanie odbyło się podczas zrealizowanego przez kilkanaście nadleśnictw regionalnego  eventu na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i wprowadzone w szkołach obostrzenia w systemie nauczania, konkurs został przedłużony i dostosowany do nowej sytuacji
a jego rozstrzygnięcie odbyło się w kolejnym roku szkolnym.

Odbiorcami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i średnich współpracujących z 8 nadleśnictwami z RDLP we Wrocławiu, które brały w nim udział.

Do udziału przystąpiło 27 placówek, zostało złożonych 223 prac konkursowych. Do etapu finałowego wytypowano 56 prac, z czego 20 otrzymało nagrody i wyróżnienia.  Wszystkie  przygotowane prace zachwycały wrażliwością artystyczną oraz znajomością tematyki przez co eliminacja prac była bardzo trudna.

Prace były składane w czterech kategoriach wiekowych:

- w grupie wiekowej A I-III klasa SP - przedmiotem konkursu była praca plastyczna przedstawiająca owada zapylającego z rodziny pszczołowatych;

-  w grupie wiekowej B IV-VI klasa SP, C VII-VIII klasa SP i D szkoły średnie – przedmiotem konkursu było zdjęcie owada z rodziny pszczołowatych oraz dokumentacja opisowo - fotograficzna dostosowana do kategorii wiekowej, zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu. 

Eliminacja w konkursie przebiegała trzyetapowo: I etap na poziomie zgłoszonych szkół, II etap na poziomie uczestniczących nadleśnictw oraz III etap finałowy. Preferowane były fotografie owadów z rodziny pszczołowatych, inne niż pszczoła miodna.

Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych dzieci i młodzieży poprzez podniesienie ich świadomości odnośnie roli i biologii dzikich owadów zapylających, w szczególności różnorodności rodziny pszczołowatych bytujących w sąsiedztwie, jak również zwrócenie uwagi na rolę owadów zapylających oraz popularyzacji idei czynnej ochrony owadów zapylających realizowanej na terenie RDLP we Wrocławiu.

 

Uczestnicy konkursu poszerzyli również swoją wiedzę o dobroczynne właściwości produktów pochodzących od pszczoły miodnej Apis Meillera, stosowanych w apiterapii, takich jak: miód, propolis, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, jad i wosk pszczeli oraz powietrze ulowe. Stosowanie  naturalnych  produktów z lokalnej pasieki cieszy się coraz większym zainteresowaniem w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.  

W związku z sytuacją epidemiczną podjęto także decyzję o rezygnacji z organizacji wspólnego podsumowania finałowego.

Sposób i termin  przekazana dyplomów i nagród uczestnikom konkursu, wymagał indywidualnych uzgodnień z dyrekcjami szkół uczestniczących w konkursie i dostosowania do panujących obostrzeń. Współfinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz ze środków własnych Lasów Państwowych upominki i nagrody dla laureatów finałowych i uczestników etapu finałowego zostały przekazywane do poszczególnych nadleśnictw, do których były składane prace konkursowe, w celu przekazania uczestnikom konkursu. W większości szkół zostały udostępnione miejsca organizacji indywidualnych podsumowań konkursu z etapu nadleśnictwa i etapu finałowego. W podsumowaniach uczestniczyli przedstawiciele z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, nadleśnictw,  dyrekcje i opiekunowie ze szkół, władze lokalne oraz oczywiście uczestnicy konkursu.

 

Dodatkowo została zorganizowana wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, którą zaprezentowano na portalach społecznościowych nadleśnictw uczestniczących w organizacji konkursu oraz w RDLP we Wrocławiu.

 Prace przedstawiono po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Cieszkowie, następnie zostaną umieszczone w pozostałych szkołach uczestniczących w konkursie oraz w siedzibach LKP „Lasy Doliny Baryczy”.

Przy organizacji konkursu brało udzial kilkudziesięciu nauczycieli oraz leśników, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Bez ich zaangażowania i pomocy nie byłoby takiego sukcesu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania w obserwacji przyrody. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się w jakiejś mierze do odejścia od ekranów telewizorów i komputerów na poczet możliwości przebywania na łonie natury oraz celebrowania możliwości obserwacji jej tajemnic.