Lista aktualności Lista aktualności

Arkadiusz Wojciechowicz przejął stery w RDLP we Wrocławiu

12 maja 2020 r. dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny powierzył Panu Arkadiuszowi Wojciechowiczowi pełnienie obowiązków dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

13 maja w godzinach porannych w siedzibie RDLP we Wrocławiu odbyła się symboliczna uroczystość przekazania obowiązków dyrektorskich przez ustępującego z funkcji Pawła Górskiego. Z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa w uroczystości udział wzięli pracownicy, którzy w dniu 13 maja pełnili dyżury w poszczególnych wydziałach dyrekcji.

Nowy dyrektor ukończył Technikum Leśne w Miliczu, jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oprócz uzyskania wykształcenia leśnego studiował europeistykę, ukończył studia MBA oraz studia podyplomowe, m.in. z zakresu zarządzania projektami europejskimi.

Ścieżkę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka. Piastował również stanowiska w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz starostwie kłodzkim, zajmując się sprawami leśnictwa. Od 2000 roku pracował w biurze Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, m.in. w Wydziale Organizacji, oraz pełnił rolę rzecznika prasowego. Następnie pracował w prywatnym sektorze – jednej z firm przemysłu drzewnego, gdzie był dyrektorem zakładu. Po powrocie do LP, w RDLP we Wrocławiu był zatrudniony w wydziałach marketingu, później kontroli, był również zastępcą dyrektora RDLP we Wrocławiu ds. gospodarki leśnej. Od stycznia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.