Lista aktualności Lista aktualności

ASF – wirus afrykańskiego pomoru świń na Dolnym Śląsku.

W ostatniej dekadzie listopada 2019 roku na Dolnym Śląsku znaleziono zwłoki 2 dzików zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Miało to miejsce na terenie gminy Kotla, która leży na obszarach zarządzanych przez RDLP we Wrocławiu w nadleśnictwie Głogów. Od tamtej pory nie odnotowano nowych przypadków padłych dzików na obszarze naszej Dyrekcji LP.


Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików, gdzie śmiertelność zwierząt zarażonych sięga nawet 100%. Ludzie oraz żadne, z wyżej wymienionymi zwierzętami nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Należy jednak pamiętać, że człowiek jest ważnym wektorem, który często odpowiada za przenoszeni się wirusa. Brak przestrzegania zasad bioasekuracji przez ludzi jest niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn ekspansji wirusa na tereny dotychczas wolne od choroby.


Leśnicy czynnie uczestniczą w zadaniach mających na celu powstrzymanie ekspansji epizoocji. Niżej przedstawiamy przykłady takich działań:


1. Już kilka dni po stwierdzeniu ASF na terenie naszego województwa, RDLP we Wrocławiu została zobligowana przez Wojewodę Dolnośląskiego do wykonania ogrodzenia, które ma ograniczyć migrację zwierzyny w terenie znajdującym się w strefie czerwonej – ogrodzenie powstało na terenie Nadleśnictwa Głogów.

 

2. Dnia 20 grudnia 2019 roku Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenia nakazujące dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, nadleśniczym Nadleśnictw oraz powiatowym lekarzom weterynarii, na obszarach o podwyższonym ryzyku wystąpienia wirusa ASF (tzw. obszar objęty ograniczeniami – strefa czerwona i obszar ochronny – strefa żółta) prowadzenie poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego . Na podstawie przytoczonego rozporządzenia, leśnicy w ramach współpracy z właściwymi powiatowymi lekarzami weterynarii opracowali harmonogram przeszukiwań, który obecnie jest skrupulatnie realizowany.


Dalsza ekspansja ASF na tereny dzisiaj wolne od choroby może spowodować przede wszystkim narażenie kraju na olbrzymie, liczone w dziesiątkach miliardów złotych, straty finansowe. Związane w pierwszej kolejności z kosztami ponoszonymi na zwalczanie choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice. Dlatego wytężony wysiłek wszystkich służb, w tym leśników, a także myśliwych i lekarzy weterynarii jest konieczny, aby ograniczyć zasięg występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Podjęcie wszelkich niezbędnych działań niestety nie daje nam pewności sukcesu. Niezwykle ważne jest jednak to, abyśmy jako leśnicy zrobili wszystko, co można w walce z ASF dla dobra społeczeństwa.

 

Informacje związane z ASF można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:

• 22 623 20 89

• 22 623 17 17

lub wysyłając pytanie na adres:  asfpytania@wetgiw.gov.pl