Lista aktualności Lista aktualności

Biuro Nadlesnictwa w technologii drewnianej

Od 8 lipca 2019 roku trwa budowa nowego budynku biura Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.

Nowo powstały budynek złożony jest z kilku brył, w którym każde pomieszczenie ma przypisaną funkcję. Dzięki temu zabiegowi, pomimo znacznej powierzchni użytkowej i kubatury, już nawet teraz, przed zakończeniem budowy, wpisuje się korzystnie w otoczenie i nie przytłacza swoją wielkością.

Posadowiony na płycie fundamentowej budynek wykonywany jest jako energooszczędny, w technologii modułowej drewnianej prefabrykowanej. Elementy prefabrykowane ścian i stropów, wykonane były ściśle z wymogami projektu, w jednej z fabryk produkujących tego typu segmenty.

Ostatecznie, budynek biurowy będzie pełnił funkcje administracyjne i gospodarcze na rzecz prowadzonej gospodarki leśnej. Znajdą się w nim pokoje biurowe, a także charakterystyczne dla tego typu obiektu pomieszczenia: posterunek straży leśnej, punkt alarmowo dyspozycyjny (pełniący m.in. funkcje obserwacyjne w okresie zagrożenia pożarowego), sala narad, archiwum, pomieszczenia sanitarne.

Budynek będzie wyposażony w windę, przez co będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo na działce została już postawiona wieża, która posłuży do nawiązywania łączności. W tylnej części działki powstaje budynek gospodarczo-garażowy. Zaprojektowany jest parking dla pracowników i interesantów, także z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu będzie też punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

Teren zostanie zagospodarowany zielenią, wykonany zostanie ogród deszczowy i instalacja do podlewania zgromadzoną wcześniej w zbiornikach wodą.

Warto zwrócić uwagę na tempo, w jakim powstaje obiekt. Wejście na budowę i rozpoczęcie robót nastąpiło 8 lipca. Po pierwszym okresie, w którym wykonane zostały niezbędne roboty ziemne, płyta fundamentowa i elementy żelbetowe budynku (klatki schodowe, szyb windowy) 21 października rozpoczął się montaż konstrukcji ścian prefabrykowanych, który zakończył się 21 listopada. Do chwili obecnej budynek biurowy i budynek gospodarczo-garażowy zostały wykonane w stanie „surowym” wraz z pokryciem dachówką ceramiczną.

W budynku biurowym wykonane zostały instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania podłogowego, instalacje elektryczne, instalacja sieci strukturalnej, instalacja SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), KD (Kontrola Dostępu) i SSP (System Sygnalizacji Pożaru) oraz instalacja odgromowa, a także z robót ogólnobudowlanych — posadzki betonowe.

Leśnicy w nim pracujący będą otaczać opieką lasy, znajdujące się na znaczącym obszarze: od Wrocławia po okolice Trzebnicy, Goszcza i Twardogóry, a na południu: Bierutowa i Długołęki, na powierzchni ponad 21 000 ha.