Lista aktualności Lista aktualności

Wsiedlono nowe cietrzewie

W lasach Nadleśnictwa Szklarska Poręba mamy więcej cietrzewi. 30 września 2019 r. leśnicy wprowadzili do środowiska 30 nowych osobników.

W Nadleśnictwie Szklarska Poręba jest prowadzony projekt pn. „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. To już drugie nadleśnictwo z Dolnego Śląska, które aktywnie zaangażowało się w czynną ochronę kuraków. Pierwszym, przecierającym szlaki było Nadleśnictwo Ruszów, w którym od 2016 roku wypuszcza się do środowiska naturalnego ptaki w ramach projektu ,,Reintrodukcji populacji cietrzewia (Tetrao tetrix L.)”, co niezwykle cieszy oraz jest istotne ptaki na terenie lasów ruszowskich, czują się bardzo dobrze i ich populacja stale się rozrasta.

Aby odbudować populację i chronić pulę genową cietrzewia na terenie Szklarskiej Poręby wybudowano dwie woliery adaptacyjne o powierzchni ok. 100 m2. Obie zostały podzielone tak, aby pomieścić 4 rodzinne stada cietrzewi. A miejsce wokół wolier zostało odpowiednio zabezpieczone, minimalizując zagrożenie przed drapieżnikami za pomocą fladr. 6 września 2019 r. do Szklarskiej Poręby przywieziono 30 osobników cietrzewi (3 matki, czyli 3 stada rodzinne po 10 sztuk). Każde stado otrzymało swój indywidualny kolor: czerwony, żółty i niebieski.

Oznaczone kolorami rodziny i zaobrączkowane osobniki z odpowiednimi numerami i nazwą nadleśnictwa musiały przejść jeszcze szereg potrzebnych badań morfologicznych, parazytologicznych oraz bakteriologicznych przed trafieniem do woliery. Od każdego cietrzewia pobrano materiał genetyczny w postaci pióra, który przesłano do Leśnego Banku Genów „Kostrzyca” w celu sprawdzenia profilu genetycznego. Przebadane ptaki trafiły bezpiecznie do woliery, w której miały całodobową opiekę oraz naturalny pokarm (występujący w terenie, gdzie zostaną wypuszczone m.in.: borówka czernica, gałązki modrzewia, jarzębiny, kosodrzewiny, wrzos itp.).

Dodatkowo Nadleśnictwo Szklarska Poręba zakupiło 10 radiowych nadajników telemetrycznych, które 29 września zostały założone młodym osobnikom, aby na bieżąco monitorować aktywność wsiedlonych cietrzewi na terenie nadleśnictwa. Po założeniu nadajników na grzbiety ptaki przyswajały się do nich oraz odpoczywały przez 24h. Po otrzymaniu pozytywnych wyników od lekarza weterynarii zdrowe ptaki zostały wypuszczone z woliery do naturalnego środowiska.

Na noc woliery będą zamykane, natomiast w ciągu dnia otwarte tak, aby ptaki mogły się swobodnie zaaklimatyzować do nowych otaczających warunków.

Całodobowy nadzór wolier pracownicy nadleśnictwa będą utrzymywać do końca października. Od listopada do połowy grudnia nadzór i dokarmianie będzie maiło charakter doraźny (1-2 razy w tygodniu).

To duży sukces Lasów Państwowych. Już teraz planowane jest kolejne wsiedlenie 40 cietrzewi w roku 2020.