Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy rozmawiają ze strażakami o sytuacji pożarowej w lasach

W dniu 27 kwietnia 2020 r. w siedzibie RDLP we Wrocławiu odbyło się spotkanie dyrektora RDLP we Wrocławiu Pawła Górskiego z p.o. zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusławem Brudem. Przewodnim tematem spotkania była aktualna sytuacja pożarowa w lasach Dolnego Śląska, wpływ suszy na zagrożenia pożarowe oraz współpraca leśników i strażaków w ochronie przeciwpożarowej lasów.

Mimo, że ze zjawiskiem suszy mamy do czynienia już od 2015 roku, nigdy sytuacja w lasach nie była tak dotkliwa i dramatyczna jak w ostatnich miesiącach. Okres wiosenny jest szczególnie niebezpieczny. W lasach, na łąkach i ugorach jest jeszcze dużo suchej zeszłorocznej roślinności, która nie została zastąpiona tegorocznymi roślinami zielnymi. Niestety skutek tego jest jeden – bardzo łatwo o pożar.

Od początku roku lasy w całej Polsce płonęły ponad 3,5 tys. razy, z czego na terenie RDLP we Wrocławiu mieliśmy już 96 pożarów na pow. 30,81 ha, w marcu lasy paliły się 17 razy a w kwietniu aż 79 (29,14 ha), a to jeszcze nie koniec miesiąca. Bardzo niebezpieczne pożary zwalczaliśmy w górach w nadleśnictwie Śnieżka, Kamienna Góra oraz Świeradów oraz duże powierzchniowo pożary gasiliśmy w nadleśnictwie Węgliniec (gdzie spaliło się ponad 8 ha) oraz w nadleśnictwie Oleśnica Śląska, gdzie spłonęło prawie 5 ha lasu.

Podczas spotkania dolnośląscy leśnicy i strażacy wyrazili zaniepokojenie utrzymującą się sytuacją braku wilgoci w lasach. Nieomal codziennie od 1 kwietnia mamy do czynienia na naszym terenie z trzecim, najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego (wilgotność ściółki leśnej nie przekracza 10%). W takich warunkach łatwo o przypadkowe zaprószenie ognia, a  na podstawie wieloletnich obserwacji wiemy, ze większość pożarów lasu spowodowana bywa niestety przez człowieka.

Ażeby chronić lasy przed pożarami istniej możliwość wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu. Zakaz taki wprowadza się przy 3 st. zagrożenia pożarowego, gdy przez 5 kolejnych dni o 9 rano wilgotność ściółki spada poniżej 10%. Jak na razie w tym roku jeszcze nie wystąpiły warunki, które upoważniałyby nas do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Mimo to cały czas monitorujemy sytuację i będziemy reagować wprowadzaniem zakazu wstępu, jeśli taka będzie konieczność.

Mając na uwadze zagrożenia pożarowe lasów Lasy Państwowe rocznie na ochronę przeciwpożarową terenów leśnych wydają około 100 mln zł, z czego RDLP we Wrocławiu w latach 2017-2019 na ochronę ppoż. przeznaczała ok. 6 mln zł. Inwestycje w sprawny system przeciwpożarowy Lasów Państwowych się sprawdzają i przyczyniają się do faktu, że większość pożarów udaje się stłumić w zarodku. Ochrona przeciwpożarowa lasów (budowa wież obserwacyjnych oraz sprawnego systemu komunikacji) jest również tematem realizowanego w Lasach Państwowych Projektu Rozwojowego.

Na Dolnym Śląsku w 28 spośród 33 nadleśnictw RDLP we Wrocławiu działają tzw. Punkty Alarmowo Dyspozycyjne (PAD), których zadaniem jest monitorowanie sytuacji pożarowej w lasach. W 4 PAD tj. Ruszowie, Chocianowie, Żmigrodzie oraz Złotoryi dwa razy dziennie dokonuje się pomiarów wilgotności ściółki leśnej, a dodatkowo z ok. 11 punktów zbierane są inne parametry meteorologiczne tj. siła wiatru, temperatura powietrza, jego wilgotność i opad deszczu. Dane te służą do określania stopni zagrożenia pożarowego (można je podejrzeć na stronie - http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ ). Oprócz tego posiadamy w dolnośląskich lasach 41 punktów obserwacyjnych, dysponujemy 29 samochodami przeciwpożarowymi, 3 samolotami typu „Dromader” (samolot jednorazowo na pokład może zabrać ponad 2 000 l wody), 54 bazami sprzętu p.poż oraz 881 punktami czerpania wody.