Aktualności Aktualności

MAŁA RETENCJA GÓRSKA JAKO PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻEGO ROZWOJU

Nadleśnictwo Złotoryja we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym oddział we Wrocławiu, włączyło się w ogólnoeuropejską inicjatywę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. W dniu 24 września w nadleśnictwie odbyła się konferencja pt. Mała retencja górska jako przykład zrównoważonego rozwoju, podczas której zaprezentowano inwestycje wspierające naturalną retencję w lasach.  Były to przede wszystkim zbiorniki retencyjne, brody, przepusty i kaszyce, wybudowane na terenie nadleśnictwa od 2007 roku. Przedstawiono główne założenia projektu, trudności napotkane w trakcie prac projektowych i wykonawczych, a przede wszystkim uzyskany efekt działań oraz korzystny ich wpływ na bioróżnorodność ekosystemów.  Konferencja została zakończona wykładami pt. Woda w życiu drzew ( pan Krzysztof Komarnicki ) oraz Wartości przyrodnicze zbiorników zrealizowanych w ramach małej retencji górskiej ( pan Paweł Kisiel ). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictw,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zarządu Wód Polskich oraz przedstawiciele lokalnych organizacji samorządowych.

Zapraszamy do obejrzenia filmuhttps://youtu.be/_EKgWIeJgsw