Lista aktualności Lista aktualności

Powstaje Dolnośląska Autostrada Rowerowa

Ponad pół tysiąca kilometrów długości, najwyższe standardy wykonawcze i malowniczy przebieg – tak będzie wyglądała Dolnośląska Autostrada Rowerowa. 15.09.2020r. w Rudzie Sułowskiej samorządowcy i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt podpisali list intencyjny. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentował Dyrektor Arkadiusz Wojciechowicz. W spotkaniu uczestniczył rownież marszałek Cezary Przybylski oraz Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

Dyrektor rdLP we Wrocławiu zaproponował przyłączenie do projektu atrakcyjnych turystycznie dolnosląskich tras rowerowych SINGLETRACK. Trasy te to nowoczesny produkt turystyczny zaprojektowany dla uprawiania rowerowej turystyki górskiem z wykorzystaniem sprzętu MTB. Co najważnieszje metoda projektowania i budowy ścieżek rowerowych uwzględnia gospodarkę leśną i ochronę przyrody. Zdecydowanie jest to odpowiedź na najnowsze trendy MTB w Europie Środkowej. Singletracki to spójny i jednolity system ścieżek, stacji turystycznych i serwisowych. Na Dolnym Śląsku znajduje się ponad 400 km takich tras. - podkreśla Arkadiusz Wojciechowicz

Inicjatorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, skupiające kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów i od kilku lat wspierające rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy w regionie. Stowarzyszenie wśród swoich najważniejszych celów stawia łączenie wspólnot lokalnych, a także promocję i realizację wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerami przedsięwzięcia, oprócz dolnośląskich samorządów, są Wody Polskie, PKP S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Lasy Państwowe, czyli instytucje, które są w części właścicielami działek przez które będzie przebiegać Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Samorządy będą odpowiedzialne w szczególności za zapewnienie wkładu własnego do finansowania, wybór wykonawców projektu i robót budowlanych, a także późniejsze utrzymanie nowej infrastruktury.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa uzupełni układ transportowy na Dolnym Śląsku i pozwoli ograniczać zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Projekt nada także nowy impuls lokalnym planom rozwoju ruchu turystycznego, promocji, a także pozytywnie wpłynie na dynamiczny rozwój lokalny i regionalny.

Zawarte porozumienie wpisuje się w lokalne strategie rozwoju, a także w Dolnośląską Politykę Rowerową. Realizacja wspomnianej inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców zarówno w aspekcie dostępności transportowej, jak i rozwinięcia wachlarza usług turystycznych.