Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie robocze pracowników biura RDLP

3 czerwca 2019 roku odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z pracownikami biura dyrekcji.

Podczas narady Dyrektor Paweł Górski przekazał swoim współpracownikom najważniejsze informacje zaprezentowane podczas spotkania kadry kierowniczej Lasów Państwowych z Dyrektorem Generalnym Andrzejem Koniecznym z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia Lasów Państwowych. Dyrektor Górski zaprezentował również najnowsze informacje dotyczące działalności PGL LP oraz nakreślił plan działań na najbliższą przyszłość.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dorota Jakubiak zaprezentowała zasady wdrażania Pracowniczego Planu Kapitałowego, który będzie obowiązywał od przyszłego roku. Zachęcano pracowników do zapoznania się z nowymi przepisami, analizowania jego zalet (oraz przeciwskazań do przystąpienia do niego). Poinformowano o konieczności przygotowywania się do podjęcia indywidualnych decyzji o przystąpieniu bądź rezygnacji z tego programu emerytalnego.