Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Pszczół

20 maja ONZ ustanowił Światowym Dniem Pszczół, zwracając uwagę na ich rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Na świecie występuje blisko 20 tys. gatunków pszczół, natomiast w Polsce żyje ich ponad 470 gatunków, z czego ponad 200 znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych.

Wszystkie gatunki pszczół, odpowiedzialne są za zapylanie roślin kwiatowych, tym samym pełnią ważną ekologiczną funkcję – z zapylonych kwiatów powstają owoce, które dostarczają pożywanie innym organizmom (np. ptakom czy zwierzętom leśnym, a także człowiekowi).

Dlatego ochrona pszczół i innych zapylaczy jest niezwykle ważna i potrzebna dla przetrwana życia na Ziemi. W polskich lasach leśnicy od lat wspierają pszczoły, dbając o różnorodność gatunkową pod względem pokarmu pyłkowego i nektarowego potrzebnego im do życia. Sadzą olchy, lipy, jawory, klony i wiele innych krzewów biocenotycznych. Wspierają skupiska roślinne, które kwitnąc zapewniają pokarm pszczołom i wielu innym owadom leśnym. Można z ręką na sercu powiedzieć, że las to miejsce przyjazne wszystkim pszczołom, zarówno tym, co produkują miód, jak również tym, które nektar traktują jak „rakietowe paliwo”.

Kiedy mówimy o pszczołach, to szczególną uwagę poświęcamy pszczole miodnej. Jednak tym razem, przyjrzyjmy się innym równie ciekawym przedstawicielom zapylaczy, a mianowicie trzmielom. Kiedy im się przyglądamy, nie sposób ich nie lubić. Nie są agresywne, pozwalają się podglądać, prowadzą ciekawe życie społeczne i przede wszystkim mają interesujące strategie zapylania. Jako zapylacze bywają dużo bardziej skuteczne od pszczoły miodnej, gdyż ich długi języczek pozwala na zapylanie kwiatów niedostępnych dla innych zapylaczy. Co więcej, wypracowały bardzo szczególny sposób podgryzania kielichów kwiatowych u nasady, aby dostać się do nektaru, kiedy ich długi języczek już nie wystarcza.

Wszystko to można zaobserwować, jeśli pójdziemy na spacer do lasu, parku czy po prostu gdziekolwiek gdzie są kwitnące rośliny. Niesamowitą ciekawostką dotyczącą tych owadów jest to, że w Polsce oprócz pszczoły miodnej tylko trzmiele potrafią produkować i gromadzić miód, jednak jest on zbierany często z kwiatów trujących dla ludzi, dlatego jest dla nas szkodliwy.

Świat bez zapylaczy sobie nie poradzi, dlatego w dolnośląskich lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Międzylesie od trzech lat z powodzeniem wdraża się projekt ochrony dzikich pszczół „Bartnicy Sudetów” przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program Bartnicy Sudetów to w dużej mierze program o charakterze edukacyjnym. Budowanie świadomości społecznej o roli zapylaczy w środowisku, a także funkcji, jakie pełnią w procesie produkcji żywności – jest niezwykle ważnym zagadnieniem, które jest realizowane w ramach projektu.

Każdy człowiek powinien rozumieć, że lasy są naturalnym miejscem występowania pszczoły miodnej, tak samo jak łosi, żubrów, jeleni, borsuków czy innych leśnych mieszkańców. To, co różni program Bartnicy Sudetów od pasiek zajmujących się chowem pszczół to fakt, że produktem leśnych pszczół jest różnorodność biologiczna, a nie miód. Dolnośląscy leśnicy starają się stworzyć zapylaczom lepsze warunki do życia i dać im nową szansę na przetrwanie. W ramach programu produkowane są kłody bartne, które następnie są rozwieszane na obszarze ponad 10 000 ha lasów znajdujących się na terenie gmin Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie. Kłody bartne pochodzą głównie z drzew przewróconych przez wiatr. Kłody bartne stanowią doskonałe zaplecze zamieszkiwania przez pszczoły terenów leśnych.

Kolejnym założeniem programu jest tworzenie ogrodów biocenotycznych wraz z hotelami dla owadów, które wraz z tablicami edukacyjnymi mają przybliżać zagadnienia współżycia człowieka z owadami w wybranych wioskach z terenu Dolnego Śląska.

Więcej ciekawych informacji w filmie o leśniku, pasjonacie zajmującym się ekologią pszczół:

http://www.youtube.com/watch?v=w3jeRuKhEhY

Więcej informacji o projekcie Bartnicy Sudetów:

http://www.bartnicy-sudetow.pl