Aktualności Aktualności

Witamy nową dyrektor ds. ekonomicznych

26 stycznia 2021 r. podczas spotkania z naczelnikami oraz kierownikami komórek organizacyjnych dyrekcji dyrektor RDLP we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz powitał w gronie pracowników dyrekcji nową zastępczynię dyrektora ds. ekonomicznych Panią Jolantę Nowek.

Ścieżkę zawodową Pani Jolanta Nowek w strukturach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozpoczęła 11 września 1989 roku. W latach 1989-2011 swoje zatrudnienie kontynuowała na stanowiskach związanych z księgowością (Nadleśnictwo Kielce – księgowa, główna księgowa; Nadleśnictwo Zagnańsk – główna księgowa). Od 1 maja 2011 roku Pani Jolanta Nowek była zatrudniona w Inspekcji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, następnie w latach 2013-2014 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Od 6 maja 2014 roku do stycznia br. realizowała  zadania na stanowisku Inspektora Lasów Państwowych w Dyrekcji Generalnej LP. 25 stycznia 2021 roku została powołana na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. Ekonomicznych w RDLP we Wrocławiu. 

Pani dyrektor życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji!