Lista aktualności Lista aktualności

XI sTRZELECIE Mistrzostwa Polski Straży Leśnej 2019

24-27 czerwca 2019 roku w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k/Tucholi leżącego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odbyły się XI Mistrzostwa Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Drużyny regionalnych dyrekcji rywalizowały w takich konkurencjach jak: konkurencja statyczna, konkurencja dynamiczna, konkurencja VIP, konkurencja super VIP, Bieg terenowy strażnika leśnego, konkurencja indywidualna – dwubój oraz konkurencja zespołowa. Reprezentanci wrocławskiej dyrekcji walczyli dzielnie i zaciekle.

Pan Ryszard Lech zajął II miejsce w dwuboju składającego się z konkurencji statycznej i dynamicznej uzyskując tytuł wicemistrza Polski, a Pan Mateusz Grębowicz zajął I miejsce uzyskując tytuł mistrza Polski w konkurencji Bieg Terenowym Strażnika składającego się z biegu połączonego ze strzelaniem z broni długiej i pistoletu.

Nasza drużyna, w której skład wchodzili:

Pan Ryszard Lech, Pan Mateusz Grębowicz oraz Pan Wojciech Szukalski zajęła 6 miejsce z 17 startujących zespołów.

Poza konkurencjami strzeleckimi podczas Mistrzostwa Polski Straży Leśnej odbyły się szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz podnoszenia kwalifikacji strzeleckich przy użyciu trenażera laserowego i bezpiecznego posługiwania się bronią w warunkach analogicznych do pełnionej służby.