Aktualności Aktualności

Powrót

Dr inż. Czesław Kozioł w Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Czesław Kozioł w Polskiej Akademii Nauk

W Biuletynie Panorama Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł pracownika Nadleśnictwa Szklarska Poręba dr inż. Czesława Kozioła pt. „Znaczenie zmienności genetycznej populacji drzew leśnych na kształtowanie się zasad ochrony leśnych zasobów genowych z uwzględnieniem ochrony ex situ.”

W artykule dr inż. Czesława Kozioła, poza przykładami jak prezentowana jest definicja różnorodności biologicznej, w tym genetycznej, w aktach prawa zaakcentowano bardzo wyraźnie znaczenie różnorodności genetycznej dla trwałości lasu, która to różnorodność kształtowana jest już na etapie zbioru nasion z drzewostanów nasiennych. Informacje te wydają się być niezwykle cenne dla każdego leśnika, gdyż wpisują się w podstawy prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowanej w dobie zmian klimatu.

Czy wiedzieliście, że na świecie zainwentaryzowano 60 065 drzew?  W samej Polsce mamy około 263 gatunków drzewiastych, w tym za drzewa uznano, zgodnie z definicją Global Tree Search, jedynie 61.
Czy chcecie przypomnieć sobie podstawowe zasady prawidłowego zbioru nasion z drzewostanu aby zapewnić leśnemu materiałowi rozmnożeniowemu dedykowanemu dla zalesień i odnowień właściwy poziom zmienności genetycznej?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i usystematyzowania swojej wiedzy.

Materiały do pobrania