Aktualności Aktualności

Powrót

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Informacja o zwołaniu spotkania konsultacyjnego i możliwości zapoznania się z wynikami urządzeniowych prac terenowych oraz projektem zagospodarowania „Lasu Mokrzańskiego”, będących elementem projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Miękinia.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu zagospodarowania „Lasu Mokrzańskiego”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 września 2021 roku, w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 90, o godzinie 10.00.

Obecność osobista na spotkaniu konsultacyjnym ograniczona będzie do zaproszonych osób i instytucji. Przewiduje się także możliwość uczestnictwa online. Link do spotkania zostanie wysłany wszystkim osobom, które wcześniej zgłoszą chęć udziału w spotkaniu w trybie zdalnym.

Wyniki terenowych prac urządzeniowych, projekt zagospodarowania „Lasu Mokrzańskiego” oraz zasady przesyłania zgłoszeń do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w trybie zdalnym, zostaną ogłoszone i udostępnione do wglądu na co najmniej 2 tygodnie przed terminem spotkania.

Uwagi i wnioski do projektu zagospodarowania można będzie przesyłać w terminie do 30 września 2021 roku, w formie pisemnej na następujący adres pocztowy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

Właściwym do rozpatrzenia nadesłanych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.