Aktualności Aktualności

Powrót

Zaproszenie do składania ofert / Invitation to submit offers

Zaproszenie do składania ofert / Invitation to submit offers

Oferta sprzedaży polowań w sezonach 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 / Hunt sale offer for the seasons of 2024/2025, 2025/2026 and 2026/2027

Oferta sprzedaży polowań w sezonach 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 w obwodzie łowieckim nr 162 OHZ LP w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Jawor, w obwodzie łowieckim nr 366 OHZ LP w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Lądek Zdrój, w obwodach łowieckich nr 179 i 190 OHZ LP w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Milicz, w obwodzie łowieckim nr 119 OHZ LP w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Złotoryja oraz w obwodach łowieckich nr 175 i 183 OHZ LP
w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Żmigród.

Hunt sale offer in seasons 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in the hunting district no. 162 OHZ LP [Game Breeding Centre - State Forests] under the management of the Jawor Forest District Inspectorate’s PGL LP [SF State Forest Holding], in the hunting district no. 366 OHZ LP under the management of the Lądek Zdrój Forest District Inspectorate’s PGL LP, in the
hunting districts no. 179 and 190 OHZ LP under the management of the Milicz Forest District Inspectorate’s PGL LP, in the hunting district no. 119 OHZ LP under the management of the Złotoryja Forest District Inspectorate’s PGL LP and in the hunting districts no. 175 and 183 OHZ LP under the management of the Żmigród Forest District Inspectorate’s PGL LP