Asset Publisher Asset Publisher

Budownictwo drewniane w Polsce.

W dniu 9 października 2019 r. w sali konferencyjnej RDLP we Wrocławiu odbyło się szkolenie pn: „Budownictwo drewniane w Polsce w świetle przepisów projektowo-wykonawczych i przeciwpożarowych”.

Organizatorem szkolenia było Ministerstwo Środowiska, realizujące projekt strategiczny „Budownictwo drewniane”. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Uczestnikami szkolenia (łącznie ok. 90 osób) byli pracownicy Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej oraz specjaliści ds. budownictwa z jednostek organizacyjnych  RDLP we Wrocławiu. W szkoleniu uczestniczył również przedstawiciel Wydziału Infrastruktury DGLP w Warszawie.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie wykładu przez Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe”.

Technologię i rozwiązania techniczne stosowane w budownictwie drewnianym za granicą i w Polsce omawiał Marek Beśka. Wymogi odnośnie podstaw normowych, zawartości projektu budowlanego, zasad projektowania, sprawdzania projektu a także najczęściej spotykane błędy na poszczególnych etapach procesu budowlanego przedstawiła Ewa Kotwica. Szkolenie zakończyło się omówieniem przez Pawła Sulika bezpieczeństwa pożarowego w obiektach wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.