Asset Publisher Asset Publisher

Dyrektor powołał nadleśniczych

Dotychczasowi pełniący obowiązki nadleśniczego decyzją dyrektora Arkadiusza Wojciechowicza powołani zostali na nadleśniczych w swoich nadleśnictwach.

W dniu 1 lutego dyrektor Arkadiusz Wojciechowicz, w obecności Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy oraz zastępczyni ds. ekonomicznych RDLP we Wrocławiu Jolanty Nowek, wręczył akty powołania: na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów – Jackowi Wiśniewskiemu,    na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów – Sławomirowi Karwowskiemu oraz na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie – Krzysztofowi Rusinkowi.

Wszyscy trzej nowi nadleśniczowie do czasu otrzymania aktów powołania pełnieni obowiązki nadleśniczych w swoich nadleśnictwach. Nowym nadleśniczym życzymy sukcesów w pełnieniu tych zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji.